Menu

Klimaat en milieu staan hoog op de politieke agenda. De kwaliteit van de lucht die we inademen, komt regelmatig in het nieuws. Het boek ‘Grote vragen over fijnstof’ verscheen ongeveer tegelijkertijd met de eerste marsen van de klimaatspijbelaars en enkele maanden na het grote burgeronderzoek ‘Curieuze Neuzen’ waarin 20 000 Vlamingen de luchtkwaliteit aan hun voordeur opmaten.

De originele versie van dit boek ‘Haut Nah. Alles über unser grösstes organ’ is geschreven door Yael Adler, een Duitse dermatologe die al eens optreedt in Duitse en Engelse televisie- en radioprogramma’s. De inhoud is gebaseerd op eigen praktijkervaringen, gesprekken met collega’s uit andere vakgebieden en op literatuurwetenschappelijk onderzoek, al worden nergens referenties expliciet vermeld.

Het idee voor dit boek ontstond naar aanleiding van een grootschalige enquête bij Vlaamse kleuterleidsters waarin hun betrokkenheid en machteloosheid rond zindelijkheidstraining naar voren kwam. Het boek is echter niet enkel gericht aan leerkrachten of kinderbegeleiders maar is even interessant voor betrokken zorgverstrekkers en dankzij de klare en duidelijke taal ook bruikbaar voor ouders.