Menu

Het is genoegzaam bekend dat het leeuwenaandeel van rugklachten veroorzaakt wordt door een slechte houding en levensstijl. Maar wat raad je aan als iemand met rugklachten komt en het klinisch onderzoek weinig specifiek is? Het ABC van een gezonde rug zou een leidraad kunnen zijn: A staat voor aanpassen, B voor beweging en C voor conditie.

Luc Van Gorp, de voorzitter van CM Gezondheidsfonds, kaart in dit boek de nood tot verandering in ons zorgsysteem aan. We leven in een welvarend land, vol innovaties en met een stijgende levensverwachting, maar toch tellen we steeds meer chronisch zieken, mensen met mentale problemen en geven we aan dat ons geluksniveau gedaald is.

Op ludieke wijze wordt in dit boekje een scala aan medische termen verwoord in korte tekstjes, gedichten of cartoons. “Lege Artis is voor onze collega’s die dezelfde taal spreken, volgens de regelen der kunst”, zo zeggen de schrijvers van dit kleine boekje het zelf. “De taal van de geneeskunde is voor sommigen een tweede moedertaal geworden die we cadeau krijgen als dank voor ons werk.”

Als mensen functioneren wij met een brein dat ons helpt overleven, maar dat nog niet is aangepast aan onze moderne tijd. Dat brengt de nodige valkuilen met zich mee. Als artsen werken wij in een masculiene medische cultuur die van ons verwacht dat we hard werken en sterk zijn. In combinatie met nieuwe regels en onze typische dokters­eigenschappen leidt dit tot een toenemende werkdruk en uitval.

Angst is een fundamentele existentiële ervaring, een confrontatie met de realiteit van zichzelf en met de fundamentele existentiële eenzaamheid en onzekerheid.

Cogito ergo sum. Beruchte woorden zijn het, waarmee René Decartes in het eerste deel van de 17e eeuw het denken als fundament voor het bestaan postuleerde. Simultaan schiep de filosoof een tweedeling die tot op vandaag doorwerkt in ons collectief denken, met name het onderscheid tussen geest en lichaam.

Iedereen weet het: “We mogen niet discrimineren op basis van etniciteit, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, geslacht, religie, geestelijke of lichamelijke beperking, maar op een of andere manier lijkt het maatschappelijk geaccepteerd om mensen met obesitas wél te veroordelen.”

Het doel van dit handboek over recht en bio-ethiek is het verstrekken van ‘noodzakelijke inzichten om in versterkt vertrouwen zorg voor de gezondheid te geven’. Het boek is volgens de auteurs geschikt voor studenten en professionals in de rechten, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, vroedkunde, zorg en welzijn.

De auteurs van dit boek zijn niet aan hun proefstuk toe. Toon Verlinden en Hans Van de Water brachten eerder al het boek The Floor Is Yours uit over ‘presenteren’ en leiden onder dezelfde naam een bedrijf dat zich engageert om de vaak saaie wetenschappelijke presentaties via training om te zetten in boeiende en vooral duidelijke uiteenzettingen.

Cannabis of hennep is een plant die de mensheid al van oudsher gefascineerd heeft. Dit boek gaat over de geschiedenis van het gebruik (zowel spiritueel, medicinaal, recreatief), de internationale cultuurpolitieke benadering en de decennialange ervaring van de auteur als enthousiaste cannabisgebruiker. Het verhaal begint met de bespreking van de rol van cannabis in verschillende culturen en in diverse religies zoals de Joodse of vroegchristelijke religie en in het Hindoeïsme. Een groot stuk wordt ook besteed aan de spiritualiteit bij het gebruik ervan op het eiland Jamaica.