Menu

Minstens één op vijf mensen heeft chronische pijn; bij ouderen in woonzorgcentra loopt dit zelfs op tot 85%. Het is daarom één van de belangrijkste chronische aandoeningen in menselijk, maatschappelijk en economisch opzicht. Toch bestaan er zowel bij zorgverleners als leken veel meer mythen over pijn dan er bijvoorbeeld over diabetes bestaan en deze wil de auteur maar al te graag voor ons ‘ontzenuwen’.

De gezondheid van onze patiënten en de gezondheid van milieu en klimaat zijn nauw met elkaar verweven. Logisch dus dat we als arts bekommerd zijn om onze planeet. Het is echter niet eenvoudig om doorheen de massa informatie van wetenschappelijke rapporten en alarmerende nieuwsberichten een helder beeld te krijgen van de klimaatcrisis. Toch is zich goed informeren de eerste stap om te weten wat je als individu en als maatschappij te doen staat.

Het immuunsysteem is afgezien van onze hersenen het meest complexe biologische systeem dat we kennen. Probeer dat dan maar eens uit te leggen! Een poging werd reeds ondernomen in ‘Roitt’s essential immunology’, dat aan zijn dertiende druk toe is. Maar blijkbaar besefte de auteur dat het voor de meeste artsen onvoldoende verteerbaar was en voegde daar nog een ‘Really essential immunology’ aan toe.

De auteur van het boek is naast bestuurslid in enkele zorginstellingen ook medeoprichter van Triginta, een vastgoedbedrijf dat zich bezighoudt met het bouwen van toekomstgerichte zorginfrastructuur. Voor dit boek ging de auteur in gesprek met tien maatschappelijke opinieleiders en toetste deze gesprekken aan enkele van zijn inzichten.

De derde druk van dit boek over lymfoedeem bevat de meest recente inzichten rond (patho)fysiologie, diagnostiek, genetica bij lymfoedeem maar ook een geïntegreerde biopsychosociale benadering van een chronische ziekte.

Dit boek gaat in op de vragen die voortvloeien uit de niet-invasieve prenatale test of NIPT. De auteurs, een gedragswetenschapper met specialisatie inclusiviteit en een orthopedagoog/psycholoog die werkt in de zorg rond mensen met een verstandelijke beperking, bekijken de verschillende perspectieven bij de test en bij het syndroom van Down.

Een derde tot de helft van de bevolking snurkt elke nacht. Door obesitas en door verouderen neemt dit aantal toe. Snurken is op zich geen groot probleem behalve voor sommige bedpartners.

Het boek ‘Over bruggen en grenzen’ reikt praktische handvatten aan voor instellingen die geconfronteerd worden met uitdagingen rond etnisch-culturele en religieuze diversiteit.

In een tijdsperk waar er steeds meer aandacht is voor het genderspectrum en de genderidentiteit, hinkt de geneeskundewereld mateloos achterop. Enerzijds zijn we als artsen te weinig vertrouwd met de begrippen en concepten rond genderidentiteit en durven we hierover soms valse assumpties te maken. Anderzijds erkennen we de verschillen die er wel bestaan tussen de sekses te weinig in onze opleiding en dagelijkse praktijk.

In dit boek vertelt de Amerikaanse Suleika Jaouad over haar ziektetraject dat in 2010 op 22-jarige leeftijd begon en uiteindelijk vijf jaar duurde. Het is geschreven vanuit het perspectief van wat dat met haar heeft gedaan.