Menu

In de reeks ‘Praktische huisartsgeneeskunde’ worden er telkens een aantal huisartsen en specialisten samengebracht die over een deeldomein van de geneeskunde bepalen wat relevant is voor de huisarts: evidence- en experiencebased en aan de hand van geldende richtlijnen.

Recent Amerikaans onderzoek toonde aan dat eenzaamheid meer bijdraagt aan vroegtijdig overlijden dan roken en obesitas. 43% van de Nederlandse bevolking gaf in 2016 aan eenzaam te zijn. Door de vergrijzing van de bevolking is eenzaamheid ook een toenemend probleem.

Sciensano, een federale overheidsinstelling die onderzoek doet rond gezondheid in brede zin, heeft bij middel van een gezondheidsenquête vastgesteld dat bij 33% van de burgers de gezondheidsvaardigheden onvoldoende of problematisch zijn. In andere Europese landen is dit ongeveer hetzelfde. Door deze gebrekkige kennis hebben mensen vaak een ongezondere levensstijl.

Dit boek beschrijft klachten en aandoeningen die regelmatig kunnen voorkomen bij de oudere populatie van een huisartsenpraktijk. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op ‘kleine kwalen’ waaraan minder aandacht wordt besteed in de geneeskundeopleiding, maar ook op specifieke problematiek die typisch kan zijn voor een oudere populatie zoals eenzaamheid.

Vijf experten op het gebied van verslavingszorg sloegen de handen in elkaar om een goed uitgewerkt naslagwerk te schrijven. Het is een gedetailleerd werk, bestaande uit twaalf interessante hoofdstukken.

Gavin Francis is huisarts in Edinburgh en sinds enkele jaren ook schrijver van verschillende boeken over reizen en geneeskunde. Voor hij zich settelde als huisarts, reisde hij de wereld rond. Hij werkte in India en Afrika als arts, maar ook op Antarctica bij een groep Britse wetenschappers.

Dit boek kwam er op initiatief van dr. Ilse Six, zelf een jonge arts die aan de start van haar carrière zichzelf de vraag stelde hoe zij als arts kan bijdragen aan de maatschappij en het welzijn van patiënten, rekening houdend met de middelen en beperkingen in onze gezondheidszorg, zonder zichzelf daarbij uit het oog te verliezen.

Het boek ‘Immuun, over de rol van ons afweersysteem bij de bestrijding van ziekten’ is geen praktisch boek of naslagwerk maar een episch verhaal over de revolutie in de wetenschap van immuniteit. In een helder en vlot proza vertelt de auteur hoe het onderzoek naar het afweersysteem doorheen de jaren tot een ware gezondheidsrevolutie leidde en hoe we nog een toekomst vol ontdekkingen tegemoet gaan.

Hoe maak je als vader je kinderen duidelijk waar je als epidemioloog mee bezig bent, terwijl het voor hen onmiddellijk begrijpelijk is wat hun moeder als pediater doet?

Regelmatig verschijnen er boeken die aspecten van het brein voor een groter publiek toelichten. Niet allemaal zijn ze zo onderhoudend als het nieuwste boek van dr. Luc Swinnen. Al langer vormt het brein zijn interessegebied en dan vooral met betrekking tot stress en burn-out.