Menu

Een groot deel van de vrouwelijke patiëntenpopulatie gebruikt gedurende een aanzienlijke periode van hun leven een of andere vorm van anticonceptie. De huisarts speelt een belangrijke rol in de keuze en opvolging van het anticonceptiemiddel. Hoewel er wetenschappelijke richtlijnen bestaan over het rationeel voorschrijven van anticonceptie, zijn er grote verschillen in de keuze van anticonceptie wereldwijd maar ook op niveau van elke huisarts.

In een huidig landschap van dreigende huisartsentekorten en stijgende medische consumptie is een goede organisatie van de werklast voor huisartsen in Vlaanderen onontbeerlijk. Een antwoord hierop is de huisartsenwachtpost, die de laatste jaren aan populariteit wint. De voordelen zijn duidelijk: verminderde werkbelasting voor de huisarts, betere veiligheid, verlichting van de werkdruk van de spoedgevallen en grotere bereikbaarheid.