Menu

Eerder onderzoek in oncologische centra van de regio Antwerpen bracht aan het licht dat 77% van de kankerpatiënten in het ziekenhuis sterft, 20% thuis en 3% in een palliatieve eenheid. Daartegenover staat dat 50 à 70% van de terminale patiënten verkiest om in een thuissituatie te sterven. Dit retrospectief en beschrijvend onderzoek identificeerde de factoren die de keuze van de plaats van palliatieve zorg en sterven van terminale patiënten beïnvloeden. Aan de hand van een semi-gestructureerd interview werden 40 patiëntsituaties onderzocht. Vooral emotionele redenen zouden aan de basis liggen...