Menu

In de forfaitaire groepspraktijk De Bres werd als praktijkverbeterend project het preventieconsult, op basis van de Gezondheidsgids van Domus Medica, gedelegeerd aan de praktijkverpleegkundigen.

De ‘surprise question’ bleek in dit praktijkproject een haalbare methode om een lijst met patiënten te bekomen met wie de arts kan praten over vroegtijdige zorgplanning. Ook het voeren van ACP-gesprek (Advanced Care Planning) verbeterde de communicatie hierover.

In andere landen heeft taakdelegatie van de huisarts naar de praktijkverpleegkundige reeds positieve resultaten getoond, zeker in de chronische zorg zoals bij patiënten met diabetes. In dit experiment, waarin een projectplan de structuren en afspraken vastlegde voor een nieuwe taakverdeling, was de evaluatie positief.

Naar aanleiding van de opstart van een regionaal zorgpad zwangerschapsbegeleiding werd in twee opleidingspraktijken nagegaan of vrouwen beter geïnformeerd kunnen worden over gedeelde zwangerschapsbegeleiding.

Naar aanleiding van de introductie van een zorgpad zwangerschapsbegeleiding in de regio Deurne-Borgerhout gingen we het draagvlak hiervoor na.

Omdat er nogal wat verschillen bestonden in de aanvraag van labotests tussen de huisartsen, werkte deze groepspraktijk een praktijkrichtlijn uit om dit efficiënter te laten verlopen. Op basis van de belangrijkste aanbevelingen (Domus Medica, NHG, LESA ,…) werd een ‘praktijkrichtlijn laboratoriumdiagnostiek’ over chronische aandoeningen, acute aandoeningen en preventieve doeleinden opgesteld, die daarna aan de praktijk werd getoetst. In een volgende fase zal het gebruik van de richtlijn ook geanalyseerd worden.

Aanbevelingen voor goede medische praktijk zijn richtinggevend als ondersteuning en houvast bij het nemen van diagnostische of therapeutische beslissingen in de huisartsengeneeskunde. Zij vatten voor de huisarts samen wat voor de gemiddelde patiënt wetenschappelijk gezien het beste beleid is. Daarnaast is er de agenda van de patiënt, die een gelijkwaardige partner is bij het nemen van beslissingen. Daarom moet door een heldere communicatie de vraag van de patiënt voor de huisarts duidelijk zijn en moet de huisarts de patiënt voldoende informeren over alle aspecten van de verschillende...

Klassieke counseling wordt gerekend tot de kerntaken van de huisarts. Ondertussen baande de cognitieve gedragstherapie (CGT) zich een weg naar de huisartsenpraktijk. Steeds meer huisartsen passen technieken uit de CGT toe bij hun patiënten. Zo ook de artsen van een praktijk Geneeskunde voor het Volk te Deurne (Antwerpen). Zij stellen dat het gebruik van deze technieken helpt bij pathologische moeheid, persisterende depressie en pathologische angst, maar ook bij de alledaagse wat langer durende moeheid, het alledaags wat langer durende verdriet en de alledaagse wat langdurige of intensieve...

Dit project registreerde in een groepspraktijk te Deurne bij Antwerpen de beroepsanamnese van haar werkende patiënten en ging na of de arbeidsomstandigheden een mogelijke invloed hebben op hun aanmeldingsklacht. Uit de resultaten blijkt dat iedere patiënt was blootgesteld aan gemiddeld meer dan één beroepsgebonden gezondheidsrisico. Er werd bij een groot aantal patiënten bovendien een verband vermoed tussen deze risico’s en de aanmeldingsklacht.

Het huidige aanbod aan medische informatie is groot. De opmars van ‘Evidence-Based Medicine’ (EBM) is hier niet vreemd aan. Deze wetenschap wordt daarenboven op grote schaal verwerkt tot praktisch bruikbare guidelines en ‘POEMS’ (Patient-Oriented Evidence that Matters). Relevante internationale evidentie halen we via on line zoekmachines nu in een mum van tijd de consultatiekamer binnen. Maar hoe maken huisartsen zich deze nieuwe werkomgeving eigen? En hoe verhogen ze de gebruikswaarde van hun kennisvergaring? Het model ‘Online on-the-spot’ wil hierop een antwoord geven.