Menu

Het maakt wel degelijk uit welke coalities er aan de macht zijn en welke persoonlijkheden de federale en de Vlaamse portefeuille Volksgezondheid in handen hebben. Maar sommige evoluties komen tot stand, wie er ook aan de macht is. Die evoluties kunnen nog wel versneld, vertraagd, geïntensifieerd, afgezwakt of omgebogen worden door de politiek, maar dàt ze er komen, is al zéker.

Vogels leggen hun ei in mei; drukkingsgroepen doen dat vóór de maand mei. Op 26 mei van dit jaar hebben immers de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats.

In de meeste gemeenten lijken partijen en kandidaten het nog niet te beseffen. Maar het komt hoe dan ook: de opdracht van de gemeenten zal de komende jaren grondig wijzigen. Zorg – welzijn én gezondheid – zal een van de belangrijkste gemeentelijke thema’s worden, naast of soms zelfs boven traditionele sectoren als sport, cultuur, verkeer, milieu, enzovoort.

‘De nieuwe Europese regelgeving over General Data Protection Regulation (GDPR) is gene kattenpis’, hoor ik veel huisartsen zeggen, taalpurist en voormalig VRT-nieuwsanker Jan Becaus parafraserend.

Van patiëntenzijde verschenen in de media en de sociale media enkel negatieve boodschappen over het voornemen van minister Maggie De Block om gemiddelden te laten berekenen voor de afwezigheidsperiode bij borstkanker, lage rugpijn, burn-out, hartinfarct, de plaatsing van een knieprothese, enzovoort.

MOPA of Moslims en Palliatieve Ondersteuning, dat beschreven wordt op de voorgaande pagina’s, is een heel goed initiatief. Want er is inderdaad een probleem. Een aantal ouder wordende immigranten maakt weinig gebruik van het zorgaanbod dat wij kennen en zeker van de palliatieve zorg en de begeleiding bij het levenseinde.

Het is een puik initiatief, de Openpraktijkendag. Huisartsen die elkaars praktijken bezoeken: het schept unieke leermomenten. De vergelijking van elkaars praktijkinrichting en -organisatie, en het verhaal en de filosofie die erachter zitten, kunnen een blikopener zijn voor de deelnemers; het kan een boost geven aan de aan de gang zijnde ontwikkelingen.

Wat de Eerstelijnsconferentie betekent voor huisartsen en andere zorgaanbieders, is goed uitgelegd door Emelien Lauwerier en Gijs Van Pottelbergh in het vorige nummer van Huisarts Nu. Maar wat betekent ze voor de burger? Wat is relevant voor hem/haar?