Menu

Waarin stemmen ze overeen, waarin verschillen ze? Samenvatting Verschillende modellen voor de opvang buiten de kantooruren in de eerstelijnszorg zijn bekend. Het dominante systeem voor Vlaanderen is de rota: een vaste samenwerking tussen huisartsen waarbij elke huisarts van een bepaalde kring of regio om beurten buiten de kantooruren de permanentie voor alle patiënten uit die regio verzorgt. In Nederland is het dominante systeem de huisartsenwachtpost. Volgens deze literatuurstudie én observationeel onderzoek in Vlaamse en Nederlandse wachtposten zijn er veel overeenkomsten, maar ook een...

Telefonische triage in Belgische huisartsenwachtposten gebeurt meestal door secretaresses zonder (para)medische achtergrond. Deze informele telefonische triage blijkt volgens dit onderzoek niet altijd veilig voor de patiënt. De zeer hoge mate van overtriage van administratieve problemen leidde bovendien tot een inefficiënt gebruik van de beschikbare middelen.

Deze studie beschrijft de patiëntencontacten van een klassieke huisartsenwachtdienst juist voor de oprichting van een huisartsenwachtpost. Deze gegevens zijn belangrijk voor het uittekenen van hervormingen. Het is ook een belangrijk ijkpunt voor het meten van het effect van de implementatie van de huisartsenwachtposten.

In deze casus wordt de klacht van een jongeman met pijn op de borst na gebruik van cocaïne besproken. Het diagnostisch redeneren wordt geëxpliciteerd van aanmelding over diagnostisch landschap en diagnose naar hulpaanbod in deze specifieke casus. Er wordt specifiek gefocust op de waarde van het elektrocardiogram (ECG) in deze casus.