Menu

Bij polyfarmacie is een farmacotherapeutische anamnese de eerste stap van een grondige medicatiebeoordeling. Dit gesprek gaat verder dan een medicatienazicht en geeft een beter overzicht van wat de patiënt nu exact gebruikt.