Menu

Overgewicht en obesitas vormen een toenemend gezondheidsprobleem in onze westerse maatschappij.1Met de stijgende prevalentie van obesitas is er ook een stijging van bariatrische chirurgie. Bariatrische chirurgie is voorbehouden voor volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een BMI ≥40 of een BMI ≥35 met een van de volgende comorbiditeiten: diabetes, hypertensie, slaapapneu of het falen van een vorige bariatrische chirurgie. Tevens moet worden aangetoond dat een gevolgd dieet het voorbije jaar zonder succes was en moet de patiënt gunstig advies krijgen voor chirurgie na multidisciplinair overleg...

Acne vulgaris is een aandoening van de ‘pilosebaceous unit’ of van de talgklierfollikel. Deze vindt men vooral in het gelaat en in mindere mate ter hoogte van het bovenste deel van de thorax en de armen.