Menu

Dit boek wil het maaltijdgebeuren bij personen met dementie centraal stellen in al zijn facetten. De auteur belicht terecht niet enkel het maaltijdgebeuren vanuit haar logopedische achtergrond, maar benoemt ook omgevingsfactoren, houdingsfactoren, mondhygiëne, rol van medicatie,… De lijst professionals en omstaanders die in ideale omstandigheden allemaal betrokken zouden moeten zijn bij het voedingsmoment van de persoon met dementie, is indrukwekkend lang.

‘Seksueel misbruik in een religieuze context’, een zwaar beladen onderwerp verpakt in een behapbaar formaat, is gebaseerd op lezingen van het Nederlandse KSGV, een vereniging die volgens de voorflap ‘een geestelijke gezonde omgang met levensbeschouwing, zingeving en religie wil bevorderen door middel van publicaties, studiedagen en bijzondere leerstoelen.’

Kankerpatiënten krijgen steeds vaker een individuele, multidisciplinaire behandeling. De tijd dat de systemische behandeling van kanker eenvoudigweg ‘chemo’ kon worden genoemd, is voorbij. In hun basisopleiding missen huisartsen echter vaak de oncologische achtergrondkennis. Dit boek, ontstaan vanuit een serie nascholingsartikelen, is bedoeld om deze lacune te dichten.