Menu

Bij onze noorderburen neemt het aantal geneeskundestudenten van niet-Nederlandse afkomst toe. Dat is een gunstige trend, want etnisch divers medisch personeel is essentieel voor het ontwikkelen van culturele competenties die nodig zijn voor gekwalificeerde en toegankelijke gezondheidszorg in een steeds diversere samenleving.

Geneesmiddelen en andere chemische producten voor de zorg (zeep en oplosmiddelen) zorgen in Nederland voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen en grondstoffen in de zorgsector. Het verbruik van de zorgsector in Nederland draagt voor 7% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. De impact van de zorgsector verschilt per ‘effectcategorie’: klimaatverandering, grondstoffengebruik, zoetwaterconsumptie, landgebruik en afvalproductie (figuur).

Het klinisch redeneren van artsen wordt beïnvloed door cognitieve biases of valkuilen. Daar gaan we vanuit, maar grootschalig bewijs voor de invloed van deze valkuilen is beperkt.

In 2020 waren er wereldwijd 1,18 miljard mensen die geregeld tabak rookten en 2,3 miljard mensen die regelmatig alcohol dronken. Twee derde van de rokers heeft het voornemen om te stoppen met roken en de helft van hen probeert elk jaar een stoppoging. Spijtig genoeg is slechts 6% succesvol in het blijvend laten van tabak, terwijl één op tien toch ten minste zes tot twaalf maanden van de sigaret kan afblijven.

Een 24-uurs ambulante bloeddrukmeting zou een uitgebreidere beoordeling geven van de bloeddruk dan klinische bloeddruk en zou betere voorspellingen doen over gezondheidsresultaten dan klinische of thuis gemeten bloeddruk.

Meer dan 50% van de personen boven de 85 jaar of ouder heeft extra noden en extra zorgen nodig tijdens dagelijkse activiteiten. Velen leven in een onveilige woonsituatie en hebben noden die ze niet zelf kunnen oplossen. Ze hebben daardoor meer professionele hulp nodig.

Het carpaletunnelsyndroom wordt veroorzaakt door overmatige druk van omringend weefsel op de nervus medianus. Een conservatieve aanpak geeft tijdelijk een verbetering van de klachten, maar uiteindelijk (na één tot drie jaar conservatieve aanpak) komt meer dan de helft van de patiënten uit bij een chirurgische release.