Menu

Verschillen in perceptie tussen adolescenten met obesitas, hun zorgdragers en professionele zorgverstrekkers onderstrepen de nood aan meer aandacht voor communicatie, overleg en educatie. Adolescenten vinden het belangrijk om obesitas vroegtijdig aan te kaarten met hun zorgverlener maar hebben nood aan een niet-beoordelende, zorgzame en ondersteunende stijl.

Het regelmatig uitvoeren van hoge fysieke activiteit (150 minuten per week) of matige fysieke activiteit (60-150 minuten per week) lijkt niet-gevaccineerde covidpatiënten te beschermen tegen ziekenhuisopname, opname intensieve zorgen of sterfte.

Een mogelijke definitie van longcovidsymptomen zijn ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, irritatie van de keel, pijn/moeilijkheden bij het ademen, spierpijnen, anosmie, ageusie, afwisselend warmte/koude, tintelingen in de ledematen, algemene vermoeidheid en een zwaar gevoel in armen en/of benen. Vrouwen bleken langer last te hebben van deze symptomen dan mannen.

Er kon geen stijging aangetoond worden in de suïcidecijfers de eerste maanden na de COVID-19-periode. Het viel echter op dat het moeilijk was om wereldwijde data met elkaar te vergelijken. Desondanks blijft het raadzaam om als huisarts waakzaam te blijven voor deze problematiek.

Deze studie toont aan dat een chirurgisch herstel superieur is aan fysiotherapie bij niet-acute voorste kruisbandletsels. Er is echter nooit een garantie dat de patiënt even actief zal zijn als voordien. Het is dan ook belangrijk om, aan de hand van shared decision making, op individuele basis een behandelingskeuze te maken.

De auteurs schuiven lokale retinoïden met de laagste dosering naar voor als eerstelijnsbehandeling voor acne en hyperpigmentatie bij vrouwen met een donkere huidskleur. Het product heeft een anti-inflammatoir en comedolytisch effect, waardoor het ideaal is om zowel een effect te hebben op de acne als de hyperpigmentatie. Er dient uiteraard de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden indien er een zwangerschapswens zou zijn.

De biologische mechanismen waardoor zwangere vrouwen in kwetsbare levensomstandigheden belaagd worden, komen stap voor stap in beeld. Dat biedt aanknopingspunten om interventies op te volgen via het registreren van biologische parameters. Het uiteindelijk doel is het creëren van een leefklimaat voor de moeder waarbij het ongeboren kind zich optimaal kan ontplooien.

Schoolprogramma’s blijken een relatief klein effect te hebben op de obesitasontwikkeling van schoolgaande kinderen met een gemiddelde BMI-verlaging van 0,11 kg/m³. Het is moeilijk om de effectiviteit van specifieke voedingsinterventies onderling te vergelijken en te onderbouwen met evidence. Toekomstig onderzoek houdt, naast lichaamsgewicht, best ook rekening met andere uitkomstmaten, zoals algemeen welzijn, levensstijlveranderingen en voedingskeuzes van kinderen en hun ouders.

Baarmoederhalskankerscreening bij vrouwen jonger dan 25 jaar is niet zinvol om invasieve cervixkankers vroegtijdig op te sporen en leidt tot aanzienlijke schade voor de reproductieve gezondheid. Bovendien heeft het een negatief effect op de psychologische en seksuele gezondheid.

Preconceptiezorg in de eerste lijn, inclusief korte en intensieve voorlichting (niet noodzakelijk door een huisarts), aanvullende medicatie en dieetaanpassing, is effectief in het verbeteren van gezondheidskennis en het verminderen van preconceptierisicofactoren bij vrouwen, terwijl voor mannen het bewijs beperkt is. Of het de zwangerschapsuitkomsten kan verbeteren, is nog niet duidelijk.