Menu

Bij onze noorderburen neemt het aantal geneeskundestudenten van niet-Nederlandse afkomst toe. Dat is een gunstige trend, want etnisch divers medisch personeel is essentieel voor het ontwikkelen van culturele competenties die nodig zijn voor gekwalificeerde en toegankelijke gezondheidszorg in een steeds diversere samenleving.

Geneesmiddelen en andere chemische producten voor de zorg (zeep en oplosmiddelen) zorgen in Nederland voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen en grondstoffen in de zorgsector. Het verbruik van de zorgsector in Nederland draagt voor 7% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. De impact van de zorgsector verschilt per ‘effectcategorie’: klimaatverandering, grondstoffengebruik, zoetwaterconsumptie, landgebruik en afvalproductie (figuur).

Het klinisch redeneren van artsen wordt beïnvloed door cognitieve biases of valkuilen. Daar gaan we vanuit, maar grootschalig bewijs voor de invloed van deze valkuilen is beperkt.

In 2020 waren er wereldwijd 1,18 miljard mensen die geregeld tabak rookten en 2,3 miljard mensen die regelmatig alcohol dronken. Twee derde van de rokers heeft het voornemen om te stoppen met roken en de helft van hen probeert elk jaar een stoppoging. Spijtig genoeg is slechts 6% succesvol in het blijvend laten van tabak, terwijl één op tien toch ten minste zes tot twaalf maanden van de sigaret kan afblijven.

Verschillen in perceptie tussen adolescenten met obesitas, hun zorgdragers en professionele zorgverstrekkers onderstrepen de nood aan meer aandacht voor communicatie, overleg en educatie. Adolescenten vinden het belangrijk om obesitas vroegtijdig aan te kaarten met hun zorgverlener maar hebben nood aan een niet-beoordelende, zorgzame en ondersteunende stijl.

Het regelmatig uitvoeren van hoge fysieke activiteit (150 minuten per week) of matige fysieke activiteit (60-150 minuten per week) lijkt niet-gevaccineerde covidpatiënten te beschermen tegen ziekenhuisopname, opname intensieve zorgen of sterfte.

Een mogelijke definitie van longcovidsymptomen zijn ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, irritatie van de keel, pijn/moeilijkheden bij het ademen, spierpijnen, anosmie, ageusie, afwisselend warmte/koude, tintelingen in de ledematen, algemene vermoeidheid en een zwaar gevoel in armen en/of benen. Vrouwen bleken langer last te hebben van deze symptomen dan mannen.

Er kon geen stijging aangetoond worden in de suïcidecijfers de eerste maanden na de COVID-19-periode. Het viel echter op dat het moeilijk was om wereldwijde data met elkaar te vergelijken. Desondanks blijft het raadzaam om als huisarts waakzaam te blijven voor deze problematiek.

Deze studie toont aan dat een chirurgisch herstel superieur is aan fysiotherapie bij niet-acute voorste kruisbandletsels. Er is echter nooit een garantie dat de patiënt even actief zal zijn als voordien. Het is dan ook belangrijk om, aan de hand van shared decision making, op individuele basis een behandelingskeuze te maken.

De auteurs schuiven lokale retinoïden met de laagste dosering naar voor als eerstelijnsbehandeling voor acne en hyperpigmentatie bij vrouwen met een donkere huidskleur. Het product heeft een anti-inflammatoir en comedolytisch effect, waardoor het ideaal is om zowel een effect te hebben op de acne als de hyperpigmentatie. Er dient uiteraard de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden indien er een zwangerschapswens zou zijn.