Menu

Verschillen in perceptie tussen adolescenten met obesitas, hun zorgdragers en professionele zorgverstrekkers onderstrepen de nood aan meer aandacht voor communicatie, overleg en educatie. Adolescenten vinden het belangrijk om obesitas vroegtijdig aan te kaarten met hun zorgverlener maar hebben nood aan een niet-beoordelende, zorgzame en ondersteunende stijl.

Het regelmatig uitvoeren van hoge fysieke activiteit (150 minuten per week) of matige fysieke activiteit (60-150 minuten per week) lijkt niet-gevaccineerde covidpatiënten te beschermen tegen ziekenhuisopname, opname intensieve zorgen of sterfte.

Een mogelijke definitie van longcovidsymptomen zijn ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, irritatie van de keel, pijn/moeilijkheden bij het ademen, spierpijnen, anosmie, ageusie, afwisselend warmte/koude, tintelingen in de ledematen, algemene vermoeidheid en een zwaar gevoel in armen en/of benen. Vrouwen bleken langer last te hebben van deze symptomen dan mannen.

Er kon geen stijging aangetoond worden in de suïcidecijfers de eerste maanden na de COVID-19-periode. Het viel echter op dat het moeilijk was om wereldwijde data met elkaar te vergelijken. Desondanks blijft het raadzaam om als huisarts waakzaam te blijven voor deze problematiek.

In maart 2020 zorgde de start van de COVID-19-pandemie voor nooit eerder geziene logistieke en klinische uitdagingen. In België reageerde de huisartsgeneeskunde snel en ze reorganiseerde de eerstelijnszorg, ook tijdens de weekends.

In tegenstelling tot de meerwaarde die de subtypering van GDM heeft in het voorspellen van obstetrische/neonatale outcome, lijkt subtypering geen meerwaarde te bieden in het voorspellen van het toekomstige diabetesrisico. Strikte opvolging van de glucosetolerantie in de jaren na de zwangerschap blijft daarom noodzakelijk bij alle vrouwen met GDM, onafhankelijk van het subtype.

De ervaringen van patiënten die een waanstoornis doormaken, zijn complex op het vlak van inhoud en de aflijning tussen realiteit en waan. De bevindingen van deze studie kunnen een motivatie zijn om de huidige visie op waanstoornissen, zijnde een stoornis in de interpretatie van de realiteit, aan te passen. Een bredere visie op waanbeelden kan leiden tot een therapeutisch beleid met meer aandacht voor de beleving van de patiënten en voor de ingrijpende en langdurige impact van deze episodes.

Extra aandacht voor alcoholgebruik en ondersteuning in gedragsverandering is belangrijk bij patiënten met voorkamerfibrillatie in de eerste lijn. Dit zou de kans op episodes van voorkamerfibrillatie en bijgevolg subjectief hinderlijke symptomen kunnen beïnvloeden.

Patiënten met een immuunstoornis, en vooral patiënten met een orgaantransplantatie, reageren minder goed op vaccinatie tegen COVID-19. Dat blijkt uit een recente meta-analyse van onderzoekers uit Singapore. Het is aangewezen om de vaccinatie van patiënten onder immuuntherapie nauwkeurig in te plannen op een moment dat het immuunsysteem hiervoor maximaal klaarstaat.

Actief stimulerend werk beschermt tegen dementie, vergelijkbaar met een aantal andere beschermende factoren zoals sport en laag alcoholgebruik. Dit vertaalt zich in een lagere concentratie van plasmaproteïnen die nadelig zijn voor de hersenen.