Menu

Namens de wachtposten en hun personeel in Vlaanderen reageerde Stefan Teughels, voorzitter Wachtposten Vlaanderen, op het interview met Ri De Ridder, voormalig directeur-generaal Dienst geneeskundige verzorging Riziv. Vooral de titel van dit interview zorgde voor controverse (zie Huisarts Nu 3, blz. 108-111).

Bij het artikel ‘Wat moet een arts kunnen op de huisartsenwachtpost’ in het vorige nummer van Huisarts Nu (blz. 279-82) had dr. Patrick Verdonck een aantal bedenkingen.

Door de toegenomen mediabelangstelling krijgen artsen steeds meer vragen over glutenallergie en glutengevoeligheid. In het vorige nummer van Huisarts Nu verscheen al een artikel over de vertraagde diagnosestelling bij coeliakie. Belangrijk is om ook aandacht te hebben voor twee andere gevoeligheden: de niet-coeliakie glutengevoeligheid en tarweallergie.

Na het verschijnen van de richtlijn ‘Aanvraag van laboratoriumtests door huisartsen’ (Avonts M, Cloetens H, Leyns C, et al. Kernboodschappen uit de aanbeveling voor goede medische praktijkvoering: Aanvraag van laboratoriumtests door huisartsen – Deel I. Huisarts Nu 2011;40: S89-S100) kregen we van twee lezers een vraag.

In het septembernummer van Huisarts Nu (2011;40:274-7) is er onduidelijkheid over de richtlijnen die vermeld worden in het editoriaal en de richtlijnen in de aanbeveling Problematisch alcoholgebruik: aanpak door de huisarts. Volgens het editoriaal ligt de consumptiegrens op twaalf eenheden/week en volgens de richtlijn op veertien. Volgens het editoriaal moet minstens één dag alcoholvrij zijn, volgens de richtlijn twee.

Brief en antwoord i.v.m. met de evidentie rond griepvaccinatie bij 65-plussers.

Op regelmatige wijze lees ik Huisarts Nu en Minerva, beide hooggewaardeerde tijdschriften, die voor ons huisartsen een nuttige bron zijn van objectieve wetenschappelijke informatie. Erg bruikbare informatie ook, helaas niet altijd.

Op de aanbeveling ‘Orale anticoagulatietherapie door de huisarts’ die in Huisarts Nu 2010;39:S1-S36 verscheen, kwam een vraag in verband met de dosisaanpassing van warfarine.

Op de aanbeveling ‘Gebruik van medicatie bij urgenties’ (Huisarts Nu 2008;37:472-504) kwam een reactie vanuit de validatiecommissie van Cebam. Een van deze leden vroeg zich af waarom in tegenstelling tot de namen van auteurs en experts de namen van de vijf leden van deze commissie in de aanbeveling niet expliciet vermeld werden. U leest hieronder het antwoord van Filip Cools en Bert Aertgeerts, respectievelijk directeur en voorzitter van Cebam.