Menu

Het is gekend dat hypoglycemie vaker voorkomt bij ouderen en ook meer ernstige gevolgen kan hebben. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom de streefglycemie bij een oudere populatie hoger ligt. Zeker bij ouderen met veel comorbiditeit is het belangrijk om de glycemie niet te scherp te regelen, omdat daar het verwachte voordeel van glycemieverlaging (verminderde kans op sterfte en op complicaties) kleiner is dan de verwachte nadelen.

Meer en meer mensen lijden aan meer dan één chronische aandoening. Drie factoren komen vaak samen voor bij deze combinatie van aandoeningen: een cardiovasculaire factor, een mentale gezondheidsfactor (meestal depressie, angst) en een pijnfactor.

Uit epidemiologisch onderzoek weten we dat acute cystitis bij vrouwen in de eerste lijn voor het grootste deel wordt veroorzaakt door E. coli-bacteriën die quasi 100% gevoelig zijn aan nitrofurantoïne.

Bij veel patiënten met klachten ter hoogte van de onderste ledematen plaatst de huisarts een diepe veneuze trombose (DVT) in de binnencirkel van het diagnostische landschap als niet te missen diagnose. Hoewel een zeldzame aandoening blijft het een levensbedreigende aandoening die perfect behandelbaar is. De diagnostische uitdaging blijft om een dergelijke ziekte door een eenvoudige maar betrouwbare procedure uit te sluiten.

Veel artsen vermijden gesprekken met patiënten over vroegtijdige zorgplanning (VZP) omdat ze vrezen dat dit bij patiënten leidt tot psychologische stress.

In de kersteditie van de British Medical Journal mag het (schijnbaar) al eens wat luchtiger. Zo beschrijft deze studie hoeveel van de aanbevelingen die worden gegeven in medische praatprogramma's op televisie, ondersteund worden door onderzoek. De meeste mensen spenderen uren voor de televisie, medische programma's zijn populair en de impact van televisieboodschappen is groot. Anderzijds is er regelmatig kritiek op deze boodschappen. Tot op heden is de waarde ervan nog niet systematisch onderzocht.

Een recent Zweeds kwalitatief onderzoek toont enkele opvallende verschillen aan tussen huisartsen die de richtlijn voor het beleid bij keelpijn naleefden en huisartsen die dit niet deden. Het opvallendste verschil was dat huisartsen die deze richtlijn met collega's bespraken, deze beter naleefden dan de andere collega's. De mogelijkheid en tijd voor het bediscussiëren van richtlijnen binnen de eerste lijn zou dus essentieel kunnen zijn in het streven naar een optimaler antibioticabeleid.

Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trial. BMJ 2015;350:h1225. Lagerugpijn, nekpijn alsook knie en heupartrose zijn frequent voorkomende kwalen met een hoog percentage aan werkverlet, alsook een hoge kost op het vlak van pijnreductie.

Inademen van vervuilde lucht door verkeersgerelateerde polluenten heeft een invloed op de longontwikkeling van kinderen en adolescenten. De Universiteit van Zuid-California bracht via langdurig observationeel onderzoek aan het licht dat de afname van longontwikkeling bij kinderen en adolescenten gelijke tred houdt met de afstand van de woning tot de meest nabijgelegen drukke verkeersas: hoe dichter bij de verkeersas, hoe prominenter de verminderde longontwikkeling.

In de Lancet verscheen een studie die het effect van hartmassage door een machine (LUCAS-2) vergeleek met de klassieke manuele hartmassage. 91 ambulancediensten uit het Verenigd Koninkrijk werkten mee aan deze studie. Sommige ziekenwagens werden uitgerust met een hartmassagetoestel en andere niet.