Menu

De lockdown tijdens de coronapandemie heeft vele gevolgen, waaronder ook een mogelijke toename van het aantal personen met tuberculose. Wie op zoek is naar een heldere update over deze aandoening, kan het vijfde deel van het Compendium Geneeskunde 2.0 raadplegen. Hieronder vindt u een korte samenvatting van dit hoofdstuk.

Omdat de gezondheid van mens, dier en milieu met elkaar verweven zijn, is een One Health aanpak noodzakelijk in de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het KCE-rapport over een effectiever antibioticabeleid, dat eerder dit jaar verscheen.

Hoe kan een samenleving zoveel mogelijk gezondheid ‘produceren’? En welke kost staat hier tegenover? En wie of wat beslist uiteindelijk of een interventie doorgaat of niet? In zijn boek ‘Gezondheidseconomie voor niet-economen’ bespreekt prof. Lieven Annemans hoe ook gezondheid rendabel kan zijn.