Menu

In het artikel ‘Statine-intolerantie en (sterk) verhoogd cardiovasculair risico: alternatieven voor statinebehandeling’ (Huisarts Nu 6, december 2022) was ik verwonderd over de conclusie. In het besluit las ik dat ezetimibe het meest gebruikte alternatief is wegens ‘het bewezen voordeel om cardiovasculaire events te voorkomen’. Dat was me niet bekend.

Al dertig jaar heb ik een vaste huisarts. Onze huisarts en dierenarts zijn de twee personen die ik en mijn vrouw al jaren trouw zijn. Een andere arts raadplegen voelt aan als ontrouw. Op het moment dat die een diagnose stelt, ervaren we een vorm van twijfel, ongeloof. Alles draait om vertrouwen natuurlijk en dat is ontstaan door de jarenlange band die we hebben opgebouwd.

Is intermittent vasten nu een hype of kan het ook een hulp zijn om te vermageren en het cardiovasculair risico te verminderen? Op dit artikel uit onze vorige nummer kwam een reactie van huisarts Staf Henderickx. Auteur Silke Stalpaert geeft antwoord.

Kunnen ook loopbaancoaches ingeschakeld worden om mensen te begeleiden in een re-integratietraject? Naar aanleiding van het artikel ‘Re-integratie van langdurig zieken’ uit ons vorige nummer had huisarts Jean Colin hierbij enkele bedenkingen.

In een opiniestuk van kinesitherapeut Nicole Timmerman kon u lezen in welke gevallen de patiënt rechtstreeks naar de kinesitherapeut zou kunnen gaan (Huisarts Nu 2019;48:283). Maar is deze directe toegang in de praktijk haalbaar?

Op de WVVH-aanbeveling ‘Astma bij volwassenen’ van Kegels E, De Sutter A, Michels J, Van Peer W (Huisarts Nu 2003;32: 275-300) kwam een reactie van dr. Geert Vileyn, huisarts te Blankenberge. We publiceren ze hier met een antwoord van de WVVH-stuurgroep Aanbevelingen en de auteurs van de aanbeveling.

De redactie van Huisarts Nu ontving een lezersreactie van dr. Chris Geens (huisarts te Sint-Pieters-Leeuw) op onze reeks over PICO’s. We publiceren ze hier met een antwoord van de auteurs van de reeks: Ann Van den Bruel, Etienne Vermeire, Frank Buntinx en Bert Aertgeerts.

Waarde redactie Bij het lezen van de aanbeveling 'orale anticonceptie' in hei meinummer van Huisarts Nu zijn ons een aantal dingen opgevallen die wij u graag zouden voorleggen.

Ik heb met aandacht de aanbeveling 'Orale contraceptie'; gelezen. Afgaande op mijn praktijkervaring mis ik in de aanbeveling de vermelding van een recent gehoorde klacht, namelijk die van 'storende borstvergroting'.

In Minerva van het Huisarts Nu-nummer van mei 2001 verscheen over het onderwerp 'Borstkankerscreening' een kritisch artikel. In 2000 motiveerde de gevalideerde aanbeveling 'Preventie van borstkanker' (Huisarts Nu 2000;29: 242-59) reeds een sterk verspreide screening in de groep van vrouwen tussen 50 en 69 jaar.