Menu

Dit laatste hoofdstuk sluit opnieuw aan bij de complexe realiteit waar huisartsen hun weg moeten vinden tussen een brede waaier van argumenten en hypothesen. Met de kennis uit de voorgaande hoofdstukken leert de lezer de verschillende stappen die nodig zijn om een diagnostisch landschap samen te stellen.

De natuurlijke schalen die in het eerste hoofdstuk werden geïntroduceerd, krijgen in dit voorlaatste hoofdstuk hun wiskundig bewijs. De auteurs tonen ook aan hoe met logaritmische schalen de kracht van argumenten op een correctere wijze kan worden voorgesteld.

In hoofdstuk 5 worden de grenzen, de "drempels ” van het diagnostisch actieterrein afgetast. De auteurs identificeren ook een aantal objectieve en subjectieve factoren die de drempelinschatting kunnen beïnvloeden.

Na de bestudering van argumenten in het algemeen in hoofdstuk drie, wordt in dit centrale vierde hoofdstuk de kracht van een argument op een patiënt toegepast. Voor elk argument wordt hierbij de weg gevolgd van "voorkans" tot "nakans". Bijzondere aandacht krijgen de begrippen "kansen ” en "waarschijnlijkheid ".

In dit hoofdstuk worden begrippen als aantonende en ontkennende kracht en de (a)symmetrie van argumenten opnieuw opgenomen en verder uitgewerkt. Ook de begrippen specificiteit en gevoeligheid uit de bayesiaanse wiskunde krijgen hier hun plaats.

In dit tweede hoofdstuk wordt aan de hand van voorbeelden uit verschillende disciplines het verband tussen fenomenen visueel voorgesteld. De voorstelling in blokdiagrammen sluit aan bij de klassieke termen "terecht en vals positieven" en "terecht en vals negatieven".

In dit eerste hoofdstuk worden de vijfpijlers van de medische besliskunde voorgesteld. De lezer krijgt een eerste kennismaking met belangrijke begrippen als de "aantonende en ontkennende kracht", de "(a)symmetrie van argumenten" en de "diagnostische drempel".

Wat weet u over allergie en hoeveel dient u erover te weten in de huisartsenpraktijk? De meest frequente huisgehouden allergenen passeren in dit artikel de revue: van huisstofmijt tot PCP, dat op de keper beschouwd meestal geen allergeen, maar een irritans vormt. Het huis verdedigt zich tegen beide op dezelfde manier: door ventilatie.

"Binnenhuissmog" doet een boekje open over de onverwachte vervuiling van het binnenmilieu. Deze verontreiniging van de binnenlucht heeft een niet te onderschatten invloed op de gezondheid. Gelukkig zijn de meeste vervuilingsbronnen op te sporen en te behandelen.

De overheid kan ongezond wonen opsporen. Zij legt hiervoor een aantal initiatieven aan de dag. De huisarts springt op een bepaald moment in de dans. Over deze initiatieven én maatregelen bericht onderstaande tekst.