Menu

In het vorige deel hebben we het basisprincipe van de toets beschreven: de geobserveerde waarden (O) en de verwachte waarden (E) worden met elkaar vergeleken in de vorm van een uitkomst, de chi-kwadraat. De bekomen waarde wordt vergeleken met berekende waarden in een tabel met kritische punten van de chi-kwadraatverdelingen. Dat levert ons als besluit op: de veronderstelling dat beide variabelen onafhankelijk zijn, kan verworpen worden of niet, in het licht van een vooraf gekozen significantieniveau (meestal vijf percent of alfa = 0.05). In dit deel zullen we ingaan op enkele simpele...

Reeds lang zijn vele onderzoekers bezig met het streven naar een correcte en vroegtijdige diagnose voor congenitale heupdysplasie, want een miskenning kan ernstige gevolgen hebben. In volgende tekst worden radiografie en echografie tegen elkaar afgewogen, waarbij wat dieper wordt ingegaan op het echografisch onderzoek.