Menu

De Huisarts en Wetenschap-podcast sluit nauw aan bij het tijdschrift en bespreekt via interviews o.a. artikels, nieuws­items en nieuw verschenen standaarden. Het is erg overlappend met wat gepubliceerd wordt in het tijdschrift, maar het is fijn om de auteur(s) zelf aan het woord te horen en je hoeft niet te gaan zitten met een tijdschrift in de hand.

De vijfde druk van het Compendium kindergeneeskunde biedt een praktisch overzicht van alledaagse kindergeneeskundige onderwerpen. Interessant in deze herziene druk zijn de hoofdstukken over palliatieve zorg, diagnostiek bij verstandelijke beperking en farmacotherapie (kinderformularium). Ook hoofdstukken over brandwonden, syncope, ethiek en recht, sedatie en slaapstoornissen werden toegevoegd.

Zowel voor de arts als voor de patiënt is het niet altijd gemakkelijk om het onderwerp ter sprake te brengen, maar seksuele gezondheid vormt een belangrijk deel van de algemene gezondheidsbeleving. Het is dus van groot belang dat elke zorgverlener even gemakkelijk over een verkoudheid of knieprobleem kan spreken met de patiënt, als over erectiestoornissen en dyspareunie.