Menu

Naast hittepieken kunnen ook ook temperatuurschom- melingen zorgen voor een toename van ziekenhuisopna- mes. Jonge en oude personen uit lagere socio-economi- sche klassen zijn hiervoor gevoeliger dan de gemiddelde populatie. Er wordt dan ook best extra aandacht aan hen besteed in periodes van grotere temperatuurverschillen.

De wijze van organisatie, vergoeding en evaluatie van eerstelijnsteams kan bijdragen aan de vermindering van de sociaaleconomische ongelijkheid in een patiënten­populatie. Pay for performance beïnvloedt de prestaties van de zorgteams, mildert mogelijk de ongelijkheid, maar heeft geen impact op de oorzaken van gezondheidsongelijkheid.

Schistosomiasis is het gevolg van een besmetting met een parasiet, die in stilstaand zoet water een waterslak infecteert om zich ongeslachtelijk voort te planten. De larven die zo ontstaan, kunnen doorheen de huid dringen, in de bloedbaan terechtkomen en migreren naar het orgaan voor geslachtelijke voortplanting.

In de grondwet van Brazilië staat gebeiteld dat het een verplichting is om voor alle burgers gezondheidszorg te organiseren. De openbare gezondheidszorg en het eerstelijnsprogramma ‘Family Health Strategy’ voorziet, met de inzet van 35 000 huisartsenteams en 250 000 maatschappelijke gezondheidswerkers, betekenisvolle zorg voor meer dan 100 miljoen mensen.