Menu

2003 - Nummer 1

Artikels

16-22

Een brainstorming in dertien lokale kwaliteitskringen

23-24

Huisartsengroep Fruithof, Berchem (Antwerpen)

25-28

Een leerinstrument voor samenwerkende huisartsen onder één dak

29-34

Beschrijving van een praktisch instrument

43

Het prille verhaal van een huisartsennetwerk in Anderlecht

45-48

Welke bijdrage kan multiprofessionele opleiding leveren?