Menu

Op consultatie of huisbezoek zien huisartsen vaak kinderen en jongeren die ongezond leven en er slechte gewoonten op na houden inzake voeding en vrije tijd. Dr. Deraeve, eerste auteur van dit artikel, heeft in het kader van een praktijkproject een instrument ontwikkeld om binnen het tijdsbestek van een consultatie naar deze gewoonten te peilen, concrete adviezen te geven en de gegevens beknopt te registreren in het elektronisch medisch dossier (EMD), dit laatste om goede follow-up mogelijk te maken.

"Opsporing van borstkanker in Vlaanderen" is de titel van de consensustekst die, zoals uit het vorige artikel in deze editie blijkt (“Borstkankeropsporing: veranderingen op til”, blz. 169), hier ter discussie wordt voorgelegd. De tekst schetst een algemene visie op de taak van huisarts en specialist, het niveau van organisatie van de screening, de nodige infrastructuur, zowel voor huisarts als voor de andere partners, de meest aangewezen oproep- en registratiesystemen en normen van follow-up. Goed beargumenteerde reacties zijn van harte welkom.

Harddrugverslaving komt in onze grootstedelijke agglomeraties meer en meer voor. In veel gevallen klopt de verslaafde aan bij een (zijn?) huisarts om af te kicken. Dat stelt de huisarts voor een moeilijke opgave. Het onderstaande relaas schetst hoe een toxicomaan (in het bijzonder een heroïnomaan) zich meestal gedraagt, hoe de huisarts een klinische kijk op de situatie kan ontwikkelen en welke mogelijkheden en beperkingen hij heeft.