Menu

Evidence-based medicine (EBM) combineert het best beschikbare wetenschappelijke bewijs met de wensen van de patiënt en de klinische expertise van de arts. In de praktijk is dit is belangrijk maar ingewikkeld.

Oorpijn is een prominent symptoom van een otitis media acuta en heeft als zodanig een grote invloed op de ziektebeleving van (ouders van) kinderen met otitis media acuta. Internationale richtlijnen adviseren daarom goede pijnstilling voor alle kinderen met een otitis media acuta, gedoseerd volgens gewicht of leeftijd.

Het is belangrijk dat coeliakie vroeg genoeg herkend wordt. Door diagnostische vertraging en slechte dieetcompliantie is de morbiditeit langer aanwezig en neemt de kwaliteit van het leven af. Deze studie ging na hoe groot de vertraging is bij de patiënt zelf, bij de eerstelijnsarts en bij artsen in de tweede lijn in het Nederlandse Zwolle.

Het vaststellen van de langetermijneffecten van de behandeling van otitis media acuta met antibiotica bij kinderen jonger dan twee jaar.