Menu

Vele landen beschouwen verslavingszorg, en bij uitbreiding de hele psychiatrische hulpverlening, als niet-essentieel. Lishman betoogde meer dan tien jaar geleden al dat we beter niet over psychiatrische zorg spreken, maar over zorg voor psychiatrische aspecten van ziektes.

Tijdens ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen, zoals terroristische aanslagen, natuurrampen, een pandemie, is er een stijging van het gebruik van alcohol en rook­waren.1 Een hogere alcoholconsumptie werd ook in de huidige COVID-19-pandemie vastgesteld, waarbij werkloosheid, verveling, depressie, verlies van dagelijkse routine en sociale isolatie meebepalend waren voor de gebruikscijfers.