Menu

e-Bug is een informatieve website over infectieziekten, gericht op kinderen en onderwijzend personeel van het basis- en middelbaar onderwijs. Ook in de huisartsenpraktijk kan een verwijzing naar deze vernieuwde website een welgekomen afwisseling zijn om informatie te verschaffen over infectieziekten: www.e-bug.eu.

De lancering van de eerste Europese Antibioticadag door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, http://antibiotic.ecdc.europa.eu/) op 18 november van dit jaar toont aan dat de antimicrobiële resistentie nog steeds een prioriteit vormt voor de Europese Unie en haar lidstaten. Meer dan tien jaar geleden was ‘the microbial threat’ (de microbiële dreiging) de eerste van een reeks gesloten conferenties van de EU die microbiële resistentie tot een officieel thema van de EU maakten.