Menu

De groep ouderen in onze samenleving blijft jaar na jaar toenemen. Op 1 januari 2020 telde het Vlaams gewest 2 272 843 inwoners van 55 jaar of ouder, dat is 34,3% van de bevolking.

Met een nieuwe sensibiliseringscampagne richt het Vlaams expertisecentrum Alcohol- en andere Drugproblemen haar pijlen deze keer niet op de jongeren, maar op 55-plussers. Uit onderzoek blijkt dat vooral deze babyboomers een kwetsbare groep vormen voor problematisch alcoholgebruik.