Menu

Het aantal patiënten met chronisch longlijden (astma en COPD) blijft toenemen. Waar in 2007 zo’n één miljoen Belgen medicatie namen voor deze aandoeningen, noteert het Riziv er tien jaar later al bijna anderhalf miljoen.

Meer dan drie vierde van de alcoholafhankelijke patiënten rookt ook tabak. Gemiddeld roken ze zelfs meer dan de algemene bevolking: dertig sigaretten per dag. Het alcoholgebruik verhoogt zowel het aantal gerookte sigaretten per dag als de intensiteit van het roken zelf via diepere inhalaties. Dit fenomeen treedt op bij lichte én zware drinkers.

Mensen met een verstandelijke beperking vormen een relatief kleine en heterogene groep in onze samenleving (geschat op 1 à 3% volgens de WHO). Met de groep van zwakbegaafden (IQ van 70 tot 85) erbij verhoogt de prevalentie tot 15%.

Dertig jaar geleden betekende de opstart van de palliatieve netwerken en de multidisciplinaire mobiele begeleidingsequipes (MBE’s) een verschuiving in de palliatieve zorg. Huisartsen konden vanaf toen rekenen op experten in palliatieve zorg, wat een aanvulling was op de algemene, langdurige zorg die zij al op zich namen.

Een eenvoudige bloedprik bij de moeder laat via de NIPT (niet-invasieve prenatale test) toe om een steeds groter aantal genetische aandoeningen bij het toekomstige kind op te sporen. Toen de NIPT vanaf 1 juli 2017 bijna volledig werd terugbetaald voor iedere zwangere vrouw, betekende dat een grote vooruitgang op vlak van maatschappelijke gelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg.

In de strijd tegen zonverbranding, huidveroudering en huidkanker speelt zonbescherming een cruciale rol. Tot op heden lag deze focus voornamelijk op mensen met een lichte huid (Fitzpatrick huidtypering I-III), terwijl mensen met een gekleurde huid (type IV-VI) minder aandacht kregen.

Een vrouw uit Pakistan komt op het spreekuur. Sinds enkele weken merkt ze muggenbeten op. Ze toont kleine papels op de voorarmen. Ik bekijk de letsels meer in detail: sommige vormen drie op een rij.

Ouderenmis(be)handeling ontstaat sluipend; het herkennen en in kaart brengen vergt alertheid en een actieve exploratie van de arts. Het ‘Abuse Intervention Model’ helpt de complexiteit en de risicofactoren in beeld te brengen.

De prevalentie van hartfalen stijgt met de leeftijd, van 1% in de leeftijdscategorie 55 jaar tot meer dan 10% bij 70-plussers. Dat is vermoedelijk een onderschatting, want sommige studies schatten dat ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen niet met een hartfalendiagnose geregistreerd staat.