Menu

Ouderenmis(be)handeling ontstaat sluipend; het herkennen en in kaart brengen vergt alertheid en een actieve exploratie van de arts. Het ‘Abuse Intervention Model’ helpt de complexiteit en de risicofactoren in beeld te brengen.

De prevalentie van hartfalen stijgt met de leeftijd, van 1% in de leeftijdscategorie 55 jaar tot meer dan 10% bij 70-plussers. Dat is vermoedelijk een onderschatting, want sommige studies schatten dat ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen niet met een hartfalendiagnose geregistreerd staat.

Elke vrouw die ongepland, ongewenst of niet langer gewenst zwanger is én haar (ex-)partner verdienen kwaliteitsvolle zorg om een weloverwogen beslissing te nemen. Niet iedereen heeft het moeilijk om tot een keuze te komen, maar ook dan is stilstaan bij de keuze zinvol. Het is immers bekend dat reflecteren over het proces van kiezen en beslissen de kans op verwerkingsproblemen achteraf verkleint, ongeacht de keuze die gemaakt wordt.

Wie Huisarts Nu leest, kan accreditering verwerven na het grondig doornemen van één of meerdere artikels uit ons tijdschrift. De vragen worden zorgvuldig opgesteld samen met de redactie en vervolgens op het e-learningplatform medi-Campus geplaatst.

De steekkaart over acne kreeg recent een update. Bij mild tot matig papulopustuleuze acne kan ook behandeling met een topisch antibioticum. Niet-medicamenteuze therapie wordt niet langer geadviseerd.

De herwerkte steekkaart over acute keelpijn bestaat uit twee delen. Het eerste deel bespreekt de anamnese, het klinisch onderzoek en de behandeling van acute keelpijn. Het tweede deel gaat in op de opvolging, de verwijscriteria en het beleid bij recidiverende tonsillofaryngitis.

Longkanker blijft wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van kanker en eist jaarlijks meer levens dan borst-, dikke darm- en prostaatkanker samen. Naar aanleiding van ‘World Lung Cancer Day’ op 1 augustus wil Stichting tegen Kanker huisartsen attenderen op de problematiek van roken en rookstopbegeleiding.

De eerstelijnszorg speelt een belangrijke rol in de triage van acute en subacute/chronische tinnitus. Ook het beoordelen van de impact op de levenskwaliteit gebeurt best vanuit de eerste lijn.