Menu

Ouderenmis(be)handeling ontstaat sluipend; het herkennen en in kaart brengen vergt alertheid en een actieve exploratie van de arts. Het ‘Abuse Intervention Model’ helpt de complexiteit en de risicofactoren in beeld te brengen.

De prevalentie van hartfalen stijgt met de leeftijd, van 1% in de leeftijdscategorie 55 jaar tot meer dan 10% bij 70-plussers. Dat is vermoedelijk een onderschatting, want sommige studies schatten dat ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen niet met een hartfalendiagnose geregistreerd staat.

Elke vrouw die ongepland, ongewenst of niet langer gewenst zwanger is én haar (ex-)partner verdienen kwaliteitsvolle zorg om een weloverwogen beslissing te nemen. Niet iedereen heeft het moeilijk om tot een keuze te komen, maar ook dan is stilstaan bij de keuze zinvol. Het is immers bekend dat reflecteren over het proces van kiezen en beslissen de kans op verwerkingsproblemen achteraf verkleint, ongeacht de keuze die gemaakt wordt.

Wie Huisarts Nu leest, kan accreditering verwerven na het grondig doornemen van één of meerdere artikels uit ons tijdschrift. De vragen worden zorgvuldig opgesteld samen met de redactie en vervolgens op het e-learningplatform medi-Campus geplaatst.

Veertig jaar geleden ontstond een nieuw acroniem om een ziekte te benoemen die het immuunsysteem met de grond gelijk maakte en onveranderlijk tot de dood leidde: AIDS. Sindsdien zijn er bijna 40 miljoen mensen overleden aan aids, maar leven er momenteel ongeveer evenveel mét het virus. Hoe staat het met aids en hiv anno 2022?

Stem- en slikstoornissen komen vaker voor dan gedacht maar ontsnappen dikwijls aan de aandacht. Een recent ontwikkelde webapplicatie helpt huisartsen en patiënten om de ernst van deze problemen in te schatten.

Bij het roken van een sigaret komen er meer dan 4000 chemische stoffen vrij, waarvan minstens 250 bewezen schadelijk zijn voor de gezondheid en 50 als kankerverwekkend worden beschouwd. De roker inhaleert de primaire rook ‘uit eerste hand’, terwijl tweedehandsrook bestaat uit de vermenging van rook uit een smeulende sigaret (secundaire rook) en de uitgeademde rook (tertiaire rook).

De wet op de patiëntenrechten bestaat in ons land twintig jaar. Dat betekent twintig jaar klachtrecht en dus ook twintig jaar ombudsfunctie. Vlaanderen staat paraat met tien onafhankelijke ombudspersonen geestelijke gezondheid, in loondienst bij Psyche vzw, voor een diverse groep aan voorzieningen: psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, therapeutische gemeenschappen, centra geestelijke gezondheidszorg, centra voor psychosociale revalidatie, dagcentra en mobiele teams.

Recent werd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde beschreven hoe en waarom opioïden dienen te worden afgebouwd bij patiënten met chronische pijn.1 Naast de afbouw zijn aanvullende interventies noodzakelijk, zoals (pijn)educatie.

Samenwerking tussen huisapotheker en huisarts zorgt ervoor dat TNF-α-remmers optimaal en veilig gebruikt worden. Het MFO gaat dieper in op de specifieke voorzorgsmaatregelen bij deze geneesmiddelen.