Menu

Stem- en slikstoornissen komen vaker voor dan gedacht maar ontsnappen dikwijls aan de aandacht. Een recent ontwikkelde webapplicatie helpt huisartsen en patiënten om de ernst van deze problemen in te schatten.

Bij het roken van een sigaret komen er meer dan 4000 chemische stoffen vrij, waarvan minstens 250 bewezen schadelijk zijn voor de gezondheid en 50 als kankerverwekkend worden beschouwd. De roker inhaleert de primaire rook ‘uit eerste hand’, terwijl tweedehandsrook bestaat uit de vermenging van rook uit een smeulende sigaret (secundaire rook) en de uitgeademde rook (tertiaire rook).

Veertig jaar geleden ontstond een nieuw acroniem om een ziekte te benoemen die het immuunsysteem met de grond gelijk maakte en onveranderlijk tot de dood leidde: AIDS. Sindsdien zijn er bijna 40 miljoen mensen overleden aan aids, maar leven er momenteel ongeveer evenveel mét het virus. Hoe staat het met aids en hiv anno 2022?

Recent werd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde beschreven hoe en waarom opioïden dienen te worden afgebouwd bij patiënten met chronische pijn.1 Naast de afbouw zijn aanvullende interventies noodzakelijk, zoals (pijn)educatie.

Samenwerking tussen huisapotheker en huisarts zorgt ervoor dat TNF-α-remmers optimaal en veilig gebruikt worden. Het MFO gaat dieper in op de specifieke voorzorgsmaatregelen bij deze geneesmiddelen.

De mondgezondheid bij oudere mensen is vaak ondermaats en nog meer bij zorgafhankelijke personen. Om deze problemen aan te pakken is teamwerk nodig.

Optimaal en veilig behandelen van infecties is een taak voor arts én apotheker. Na het consult bij de huisarts zien apothekers toe op de correcte inname en waken ze over mogelijke interacties.

Burgers kunnen voortaan zelf de vragenlijst van de Gezondheidsgids online invullen en de gegevens uitwisselen met hun huisarts. Op basis van hun antwoorden wordt hun persoonlijk preventieplan samengesteld.

Op 18 november 2020, de Europese Antibioticadag, publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een evidence-based richtlijn voor het verantwoord voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. Samen met de experten uit de universitaire wereld en de privétandartspraktijken werd een lijst opgesteld van indicaties waarbij vaak antibiotica worden voorgeschreven in de tandartspraktijk.

Het optimaliseren van de vruchtbaarheid is in onze huidige maatschappij van groot belang omdat vrouwen hun zwangerschap steeds vaker uitstellen. Men ‘neemt’ een kind wanneer het uitkomt in het leven. Door de afnemende vruchtbaarheid van de vrouw met de leeftijd verhoogt de tijd tot een spontane zwangerschap en neemt de vraag naar kunstmatige reproductieve therapie toe.