Menu

De meeste maatregelen voor een daadwerkelijke taakverlichting van huisartsen zijn nog onvoldoende, vooral voor de kleinere solo- en duopraktijken. Huisartsen moeten het ook eens worden over het takenpakket van de ‘medical management assistant’, de praktijkassistent(e) en de verpleegkundige in de praktijk. Sinds 2014 kiezen studenten opnieuw meer voor huisartsgeneeskunde.1 Het is de vraag of deze tendens zich zal doorzetten, want huisartsen worden nog steeds geconfronteerd met een hoge werkdruk.2,3 De huisarts oefent zijn functie uit in een vaak belastende werksituatie. Door de toename van...

Welke hoestremmers schrijven we het best voor aan een patiënt met hoestklachten ten gevolge van een bovenste luchtweginfectie? Aan de hand van de beproefde PICO-methodiek zoeken de auteurs in de literatuur naar de meest effectieve hoestmiddelen voor deze indicatie.