Menu

Dit vijfde artikel van de Intego-reeks bespreekt de incidentiegegevens van herpes zoster over een periode van tien jaar en vergelijkt ze met de registratiegegevens van collega Jef De Loof. Daar waar Intego een stabiele incidentie van herpes zoster doorheen de jaren vindt, tonen de incidentiecijfers tussen 1967 en 2000 van collega De Loof een duidelijke toename van herpes zoster in de loop der jaren.

In januari jl. kreeg Jef De Loof het erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. Met de publicatie van dit kort verslag wil ook de redactie van ‘Huisarts Nu’ haar oud-hoofdredacteur huldigen. Samen met Remy Maes gaf Jef De Loof buiten elke academische omkadering om, het wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk en ook in de huisartsengeneeskunde in Vlaanderen voor het eerst gestalte. Gedurende vijftig jaar registreerde hij op een buitengewoon actieve manier allerhande fenomenen in de eigen praktijk. Dit beschrijvend onderzoek geeft de verschuivende trends aan binnen de...

Het medische handelen steunde in het verleden uitsluitend op traditie, persoon­lijke ervaring, extrapoleren van theoreti­sche beschouwingen en intuïtief aanvoe­len.

Palliatieve zorgen krijgen de laatste tijd heel wat aandacht. Begin maart 1992 legde het Vlaams Eerstelijns Overleg (VELO) de laatste hand aan een consensustekst over deze specifieke zorg. Op 19 maart werd de tekst aan het publiek tijdens een persconferentie voorgesteld. Dit artikel is een weergave van deze consensustekst, en weerspiegelt de visie van VELO op de recente initiatieven op dit terrein. Palliatieve zorg kenmerkt zich immers als een bij uitstek eerstelijnszorg.

Deze editie van Huisarts Nu bevat drie artikels in verband met rugpijn: twee in het kader van de Cyriax-reeks en één vanuit de klassieke orthopedie. Het zijn op de praktijk gerichte artikels die de diagnose en de therapie van de rugklachten vanuit een verschillende hoek belichten.

Geachte collega Geens, Als jarenlang lid van de WVVH ben ik toch wel wat ontstemd en verbaasd over het commentaar, in het nummer 4 van uw blad “Huisarts Nu" van 5 mei 1992, geschreven door collega De Loof: "De huisarts geprovoceerd".

De zaak Dr. P versus de Orde der Geneesheren van maart jongstleden heeft heel wal reacties opgewekt. Terecht, menen we. Het gaat hier immers niet om één van de zovele uitspraken waarbij artsen gestraft worden omdat ze de “code van plichtenleer'’ niet zouden hebben gevolgd.

In de melk en in de urine van tien zogende moeders, evenals in de urine van hun baby’s, werden vrij belangrijke hoeveelheden oligosacchariden gevonden.

Aan een dubbelblind, placebo-gecontroleerd, gerandomiseerd cross-over onderzoek namen 89 patiënten met stabiel bronchiaal astma deel. Gedurende 24 weken werden ze behandeld met fenoterol (Berotec) of placeboinhalatie.

Ons gehoor is een van onze diepst verankerde capaciteiten. Bij intredend coma verdwijnt het als laatste zintuig. Wanneer je uit coma terugkeert, komt het vóór al de rest terug.