Menu

Burn-out is een conglomeraat van werkgerelateerde klachten, waarbij uitputting op de voorgrond staat, samen met prikkelbaarheid, piekeren, concentratieproblemen en een verstoorde slaap. Dit gaat gepaard met een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag. In 2014 waren in Vlaanderen stressklachten en burn-out goed voor een kwart van de afwezigheden op het werk te wijten aan ‘algemeen psychische disfuncties’, waaronder burn-out.

Zowel bij artsen als patiënten zijn er barrières om een sociale problematiek te bespreken, wat ook doorverwijzing naar de maatschappelijk werker bemoeilijkt. Hoe kan dit beter?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is de toegang tot en het gebruik van anticonceptie een universeel recht dat kadert binnen de seksuele en reproductieve rechten van de vrouw. Anticonceptie zorgt voor meer gendergelijkheid, meer school- en werkparticipatie en een lager aantal abortussen. Een universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid is ook opgenomen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die tegen 2030 bereikt zouden moeten worden. Voor velen in Europa lijken deze rechten vanzelfsprekend. Toch hebben ook in Europa factoren zoals genderongelijkheid, negatieve...