Menu

The use of e-cigarettes as an alternative to traditional tobacco cigarettes is becoming more and more popular. The latest Health Survey by Sciensano (2018) shows that 15.5% of the Belgian population has already used an e-cigarette. The main reasons for using this alternative are to quit smoking, reduce smoking, and enjoy the experience of smoking an e-cigarette.

De e-sigaret wordt steeds meer gebruikt als alternatief voor de tabakssigaret. Zo toont de laatste Gezondheidsenquête van Sciensano (2018) aan dat 15,5% van de Belgische bevolking reeds een e-sigaret heeft gebruikt. Stoppen met roken, het roken verminderen en ook het genot bij het roken van een e-sigaret zijn de belangrijkste redenen voor het gebruik van dit alternatief.

In de westerse landen blijft allergische contactdermatitis één van de meest voorkomende chronische aandoeningen. Contactallergie is vaak geassocieerd met het gebruik van geparfumeerde producten en kan over het hele lichaam uitgelokt worden, zo ook in de anale en genitale regio met vermindering van de levenskwaliteit van de patiënt tot gevolg.