Menu

De eerstelijnszorg speelt een belangrijke rol in de triage van acute en subacute/chronische tinnitus. Ook het beoordelen van de impact op de levenskwaliteit gebeurt best vanuit de eerste lijn.

Tinnitus tast de levenskwaliteit aan en kan gepaard gaan met ernstige mentale problemen. Een intensief programma kan de levenskwaliteit verbeteren, ook op de langere termijn.