Menu

Wat als standaarden en richtlijnen niet meteen een antwoord bieden Samenvatting Snel en gericht online on the spot opzoeken (OOS-en) is niet meer weg te denken uit de praktijk. Meestal loopt OOS-en vlot, vooral als er standaarden of aanbevelingen over de topic bestaan. Binnen enkele minuten wordt dan meestal het antwoord ontsloten. In sommige situaties loopt het echter helemaal niet vlot en dreigt OOS-time een lose time te worden. Aan de hand van deze casus trachten we te illustreren hoe men tijdens het OOS-en soms verstrikt dreigt te geraken in de veelheid aan beschikbare literatuur. N...

Duizeligheid is een frequente klacht én een diagnostische uitdaging voor de huisarts. Als de patiënt een niet-westerse achtergrond heeft, is die uitdaging nog groter. Het is dan belangrijk om tijdens de anamnese de klachten en symptomen juist te benoemen en te communiceren. Klinisch onderzoek is vaak weinig discriminerend. De indeling van duizeligheid in vertigo, presyncope, disequilibrium en niet-specifieke duizeligheid blijkt bovendien vaak niet zinvol. Symptomen zoals episodeduur en uitlokkende factoren hebben meer gewicht en blijken beter te discrimineren.

Acne vulgaris is een aandoening van de ‘pilosebaceous unit’ of van de talgklierfollikel. Deze vindt men vooral in het gelaat en in mindere mate ter hoogte van het bovenste deel van de thorax en de armen.

Een goede anatomische kennis maakt behandeling van zelfs gecompliceerde orthopedische aandoeningen in de huisartsenpraktijk mogelijk. De methode van James Cyriax vormt de basis voor zowel de diagnostische als de therapeutische benadering van frequent voorkomende gewrichtsklachten. Aan de hand van verschillende klinische casussen komen enkele belangrijke handgrepen en tips aan bod. Niet te missen introductie tot een gebied in volle beweging.

Hyperventilatie is in de huisartsgeneeskunde een vrij frekwente aandoening die nochtans in de opleiding weinig aandacht krijgt Diagnostiek en behandelingsmogelijkheden worden in deze klinische les geïllustreerd.