Menu

Achter elk medisch handelen schuilt tot op zekere hoogte de vraag of dit wel het goede handelen is. Dat wordt heel duidelijk wanneer het over beslissingen rond leven en dood gaat. Op zulke ogenblikken is de inbreng van de medische ethiek noodzakelijk.

Dat veel aandoeningen verband houden met een ongezonde leefstijl, hoeft geen uitleg. In welke mate een bepaalde leefstijl de doorslag geeft bij een specifieke chronische aandoening, is evenwel niet altijd duidelijk. Dit handboek poogt op een evidence-based wijze daarop antwoorden te formuleren.

Doorgaans zijn de afwijkingen van de mondholte, net zoals huidafwijkingen, onmiddellijk toegankelijk voor inspectie. Maar net zoals bij heel wat huidafwijkingen ligt een zekerheidsdiagnose meestal niet voor de hand. De differentiële diagnose dringt zich op. Het liefst had je dan ook een handleiding die je met een systematische aanpak de weg toont. Het boek van prof. van der Waal slaagt daarin ten dele.

There’s no such thing as a society, verklaarde Margareth Thatcher ooit: mensen moeten vooral voor zichzelf zorgen. Dit vormde het credo van de neoliberale maatschappij waar alles aan het privé-initiatief wordt overgelaten en men zo weinig mogelijk overheidsinmenging wil.

In de reeks ‘Praktische huisartsgeneeskunde’ worden er telkens een aantal huisartsen en specialisten samengebracht die over een deeldomein van de geneeskunde bepalen wat relevant is voor de huisarts: evidence- en experiencebased en aan de hand van geldende richtlijnen.

Hoe maak je als vader je kinderen duidelijk waar je als epidemioloog mee bezig bent, terwijl het voor hen onmiddellijk begrijpelijk is wat hun moeder als pediater doet?

Regelmatig verschijnen er boeken die aspecten van het brein voor een groter publiek toelichten. Niet allemaal zijn ze zo onderhoudend als het nieuwste boek van dr. Luc Swinnen. Al langer vormt het brein zijn interessegebied en dan vooral met betrekking tot stress en burn-out.

Fibromyalgie behoort naast een aantal andere aandoeningen, zoals het chronischevermoeidheidssyndroom, tot de groep SOLK: de Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten, aandoeningen waar huisartsen niet altijd goed raad mee weten.

Een dame, al langer bekend in de praktijk, komt op het spreekuur voor hernieuwing van haar medicatie. De dokter neemt de tijd voor het klinisch onderzoek en stelt daarbij vast dat haar bloeddruk en gewicht zijn toegenomen. Na enkele raadgevingen over aanpassing van de levensstijl stelt hij haar voor om de dosering van de medicatie te verhogen en geeft haar ten slotte het voorschrift mee. Hierop begint de dame te huilen. Dat is een eerste casus in dit boek die om verduidelijking vraagt.

Wanneer door de coronapandemie de wereld er straks anders zal uitzien en men over de periode voor en na zal spreken, dan lijkt het nu aangewezen om naar de gevolgen van vroegere epidemieën te kijken. Een wiskundig geïnspireerde reflectie kan daarbij een verfrissende kijk op deze epidemie werpen, waarmee iets gezegd is over de inhoud van twee boeken die onlangs zijn verschenen. Ondanks het feit dat elke epidemie ingebed ligt in een specifiek historisch kader, delen epidemieën immers structurele verwantschappen met elkaar.