Menu

In april 2015 werd een wettelijk kader gecreëerd waardoor artsen en officina-apothekers lokaal, in kleine groep, gestructureerd overleg kunnen organiseren. Dit kan op gemeentelijk vlak, maar ook op kring- of LOK-niveau plaatsvinden.

Resultaten van een bevraging onder 1300 zorgverleners Tot laat in de 20e eeuw vormden acute ziektes, bepalend voor ernstige ziekte en dood, de belangrijkste uitdaging voor de organisatie van gezondheidszorgsystemen in de Westerse wereld. De laatste decennia is hierin verandering gekomen en neemt het belang van chronische aandoeningen spectaculair toe. Oorzaken hiervan zijn de vergrijzing en de langere overleving van personen met een chronische aandoening. Die verandering in medische epidemiologie zet ons gezondheidszorgmodel onder druk. Eerst en vooral wordt de financiële leefbaarheid bedreigd...