Menu

Het is gekend dat azool-antischimmelmiddelen meer risico geven op bloedingen wanneer deze tegelijk gebruikt worden met warfarine. Maar hoe zit het met NOAC’s? Azolen werken namelijk in op cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) en P-glycoproteïne (P-g), twee enzymen die verantwoordelijk zijn voor het metabolisme van apixaban, rivaroxaban, edoxaban (CYP3A4 en P-gp) en dabigatran (P-gp).

De Medicast-podcast is een Nederlandstalige medische podcast waarbij in een half uurtje medische kennis over allerlei onderwerpen snel opgefrist wordt. De podcast telt momenteel 37 afleveringen en bespreekt onderwerpen gaande van een acute nierinsufficiëntie tot diabetische ketoacidose en zelfs onbekende intoxicaties. Hierbij wordt er geen 30 minuten aan een stuk gegooid met allerlei medische termen, maar ontleedt men het onderwerp systematisch, laagdrempelig en praktisch.

De prevalentie van actieve rokers in België is in dalende lijn. Momenteel rookt 19% van de Belgische bevolking, vergeleken met 24% in 2004.1 Diverse initiatieven liggen mogelijk aan de basis van deze daling. Vanaf 2004 werd roken verboden in de trein, op het werk en in cafés. Verpakkingen van sigaretten moesten duidelijk de gevaren van roken weergeven alsook het telefoonnummer van de Rookstoplijn.

Op het eerste zicht lijkt een fysiek zwaar beroep de levensverwachting te verkorten, maar bij correctie voor factoren zoals niveau van opleiding, medische voorgeschiedenis, rookstatus, BMI en sportactiviteiten, blijkt net het tegenovergestelde. Door gegevens uit de Gezondheids­enquête te koppelen aan het overlijdensregister zou ook in België de impact van een zwaar beroep op de levensverwachting kunnen worden nagegaan.

Deze studie toont aan dat het aanspreken van toekomstige vaders op hun rookgedrag een effect kan hebben op rookstop of het verminderen van hun intensiteit van roken. Dit effect was dubbel zo uitgesproken indien dit gecombineerd werd met het meegeven van nicotinepleisters of kauwgom en de optie tot een afspraak in een rookstopcentrum. De zwangerschap van de partner kan dus een ideaal moment zijn om toekomstige vaders over de streep te trekken qua rookstop.

Deze studie toont een beperkt effect aan van een rookverbod in de wagen op het aantal ziekenhuisaanmeldingen wegens astmaopstoten of respiratoire infecties bij kinderen jonger dan vijf jaar. De daling van 1,49% komt echter overeen met een daling van zes aanmeldingen aan het ziekenhuis per jaar. Het blijft dus verder zoeken naar maatregelen om kinderen te beschermen tegen toxische inhalatiestoffen.

Op basis van deze studie kan geen uitspraak gedaan worden over het nut van een medicamenteuze behandeling bij asymptomatische carotisstenose versus heelkundige interventie. In het geval van een asymptomatische carotisstenose dient elke casus dus best overlegd te worden met de specialist. Zo kan samen met de patiënt de afweging gemaakt worden tussen de graad van de stenose en de mogelijke risico’s van de ingreep om deze te behandelen.

Het lijkt aangewezen om indien mogelijk heelkundige ingrepen uit te stellen bij COVID-patiënten tot 7 weken na de infectie tenzij de ernst van de medische situatie een dringende ingreep rechtvaardigt.

Dit boek beschrijft klachten en aandoeningen die regelmatig kunnen voorkomen bij de oudere populatie van een huisartsenpraktijk. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op ‘kleine kwalen’ waaraan minder aandacht wordt besteed in de geneeskundeopleiding, maar ook op specifieke problematiek die typisch kan zijn voor een oudere populatie zoals eenzaamheid.

In de eerste lijn staat het maken van een diagnostisch landschap heel centraal. Op basis van de klachten van de patiënt wordt er in het hoofd van de arts een lijst gevormd van mogelijke aandoeningen die deze klachten kunnen veroorzaken. De volgende stap is om met verdere vragen, een verder onderzoek of een proeftherapie bepaalde zaken uit te sluiten of net meer waarschijnlijk te maken.