Menu

Deze studie toont aan dat het aanspreken van toekomstige vaders op hun rookgedrag een effect kan hebben op rookstop of het verminderen van hun intensiteit van roken. Dit effect was dubbel zo uitgesproken indien dit gecombineerd werd met het meegeven van nicotinepleisters of kauwgom en de optie tot een afspraak in een rookstopcentrum. De zwangerschap van de partner kan dus een ideaal moment zijn om toekomstige vaders over de streep te trekken qua rookstop.

Deze studie toont een beperkt effect aan van een rookverbod in de wagen op het aantal ziekenhuisaanmeldingen wegens astmaopstoten of respiratoire infecties bij kinderen jonger dan vijf jaar. De daling van 1,49% komt echter overeen met een daling van zes aanmeldingen aan het ziekenhuis per jaar. Het blijft dus verder zoeken naar maatregelen om kinderen te beschermen tegen toxische inhalatiestoffen.

Dit boek beschrijft klachten en aandoeningen die regelmatig kunnen voorkomen bij de oudere populatie van een huisartsenpraktijk. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op ‘kleine kwalen’ waaraan minder aandacht wordt besteed in de geneeskundeopleiding, maar ook op specifieke problematiek die typisch kan zijn voor een oudere populatie zoals eenzaamheid.

Op basis van deze studie kan geen uitspraak gedaan worden over het nut van een medicamenteuze behandeling bij asymptomatische carotisstenose versus heelkundige interventie. In het geval van een asymptomatische carotisstenose dient elke casus dus best overlegd te worden met de specialist. Zo kan samen met de patiënt de afweging gemaakt worden tussen de graad van de stenose en de mogelijke risico’s van de ingreep om deze te behandelen.

Het lijkt aangewezen om indien mogelijk heelkundige ingrepen uit te stellen bij COVID-patiënten tot 7 weken na de infectie tenzij de ernst van de medische situatie een dringende ingreep rechtvaardigt.

Op het eerste zicht lijkt een fysiek zwaar beroep de levensverwachting te verkorten, maar bij correctie voor factoren zoals niveau van opleiding, medische voorgeschiedenis, rookstatus, BMI en sportactiviteiten, blijkt net het tegenovergestelde. Door gegevens uit de Gezondheids­enquête te koppelen aan het overlijdensregister zou ook in België de impact van een zwaar beroep op de levensverwachting kunnen worden nagegaan.

In de eerste lijn staat het maken van een diagnostisch landschap heel centraal. Op basis van de klachten van de patiënt wordt er in het hoofd van de arts een lijst gevormd van mogelijke aandoeningen die deze klachten kunnen veroorzaken. De volgende stap is om met verdere vragen, een verder onderzoek of een proeftherapie bepaalde zaken uit te sluiten of net meer waarschijnlijk te maken.

Het is al langer gekend dat een groot percentage van consultaties op een dienst spoedgevallen niet horen tot de groep van dringende onverwachte situaties, maar hoe zit het met de consultaties in een huisartsenwachtpost?

Wereldwijd worden grote hoeveelheden slaapmedicatie voorgeschreven zoals benzodiazepines en z-drugs. Volgens een studie van de APB in 2016 zijn we in België koplopers van deze medicatie: dagelijks vliegen er 1,2 miljoen kalmeer- en slaappillen over de toonbanken van de apotheken in België.

Letsels van het steun- en bewegingsapparaat zijn geen zeldzaamheid in de huisartsenpraktijk. Patiënten komen onfortuinlijk te val, maken een verkeerde beweging, zijn het slachtoffer van een trauma, ...