Menu

Alhoewel het carpaal tunnel syndroom veel voorkomt, bestaat er weinig gecontroleerd onderzoek over deze aandoening.

In de huisartspraktijk melden zich veel mensen aan met slaapstoornissen. In België worden veel benzodiazepines voorgeschreven. Bovendien is het aantal chronische gebruikers van slaapmiddelen niet gering. Slaapstoornissen bij kinderen komen veel minder frequent voor, maar vormen een lastig probleem, met in het minst voor de ouders die er geen oplossing voor weten. Ook de huisarts wordt met een probleem geconfronteerd: kinderen geef je niet graag benzodiazepines. Is er een alternatief ?