Menu

Om preventieve zorg te doen slagen is zelfmanagement door de burger cruciaal. Ook het paradepaardje van de preventieve zorg, de Gezondheidsgids, maakt deze transitie naar meer zelfmanagement. Met deze visietekst wil het kennisdomein Preventie en Gezondheidspromotie verduidelijken hoe dit in de praktijk kan worden doorgevoerd.

Dit artikel is een update van de vergelijking van internationale aanbevelingen over prostaatkankerscreening verschenen in Huisarts Nu 2005;34(10) 1. Net zoals in 2005 werd voor dit opvolgrapport gezocht op de websites van de belangrijkste instanties die richtlijnen uitbrengen over prostaatkankerscreening. Hierna volgen de resultaten, die ook te raadplegen zijn op: www.domusmedica.be>Nieuws>Dossiers>Prostaatkankerscreening.

Dit artikel kwam tot stand op vraag van de afdeling Preventie van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH). De vereniging wil namelijk op basis van de huidige kennis over prostaatkankerscreening een juist standpunt kunnen innemen als ze hierom wordt gevraagd. Om een snel en gefundeerd antwoord te vinden op de vraag naar de zinvolheid van screenen op prostaatkanker bij asymptomatische mannen werd een literatuurstudie verricht op het niveau van richtlijnen (aanbevelingen, guidelines).

Er is in de opleiding van de huisarts de laatste jaren heel veel geïnvesteerd. Tijdens de driejarige opleiding krijgen huisartsen in beroepsopleiding (HIBO) de kans om de belangrijke theoretische kaders die het vak vorm geven, in de praktijk toe te passen. Kwaliteitszorg en kwaliteitsbevordering zijn één van die theoretische kaders. Om de haalbaarheid van dit project in de praktijk te toetsen krijgt elke HIBO de opdracht om samen met zijn praktijkopleider een praktijkproject uit te werken. Beiden krijgen hiervoor ondersteuning vanuit het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO...