Menu

Gezien de positieve ervaringen is de kans groot dat het teleconsult blijft. Maar in welke situaties is het teleconsult gepast? En hoe dit praktisch en veilig organiseren?

De continuïteit van zorg is wettelijk verplicht in België. In de eerstelijnszorg wordt de continuïteit gegarandeerd door de wachtdienstregelingen binnen een huisartsenkring. De laatste jaren is ook het oprichten van een huisartsenwachtpost zeer in trek. Deze wachtposten garanderen zorg buiten de kantooruren en worden logistiek ondersteund door onthaalmedewerkers en een chauffeur. De huisartsenwachtposten in ons land zijn enkel beschikbaar in het weekend. Het gezondheidszorgsysteem in België is vrij toegankelijk voor iedereen. Bijgevolg presenteert een groot aantal patiënten zich op de...

Eén van de taken van de huisarts is het voorzien van continuïteit in de eerstelijnszorg. Dit impliceert het organiseren van wachten. Huisartsenwachtposten zijn een eigentijdse manier om dit te verwezenlijken. In dit onderzoek wordt de werking van de nieuwe wachtpost Oost- Brabant geëvalueerd en gepeild naar de tevredenheid van de huisartsen en de patiënten. De bekomen resultaten worden vergeleken met deze van de wachtpost Deurne-Borgerhout.

In een huidig landschap van dreigende huisartsentekorten en stijgende medische consumptie is een goede organisatie van de werklast voor huisartsen in Vlaanderen onontbeerlijk. Een antwoord hierop is de huisartsenwachtpost, die de laatste jaren aan populariteit wint. De voordelen zijn duidelijk: verminderde werkbelasting voor de huisarts, betere veiligheid, verlichting van de werkdruk van de spoedgevallen en grotere bereikbaarheid.