Menu

Hoewel obesitas belangrijke gezondheidsrisico’s inhoudt, durven weinig huisartsen dit probleem actief aankaarten. Dit kwaliteitsverbeterend project in een groepspraktijk ging na hoe obesitas beter kan worden aangepakt. Op basis van de belangrijkste barrières – tijdsgebrek, kennisgebrek en daardoor een laag zelfvertrouwen in de eigen aanpak, angst om de patiënt te beledigen en een negatieve anticipatie over het resultaat – werd een verbeterplan opgesteld. In de praktijk leidde dit tot een interactieve cursus, groepsessies, persoonlijke coaching en tools voor de praktijk die de motivatie om...

Ambulante bloeddrukmeting zou over het algemeen een juistere informatie geven over de prognose dan conventionele meting in de huisartsenpraktijk. Naast het identificeren van wittejashypertensieven, kunnen we met deze techniek bovendien het cardiovasculaire risico beter voorspellen. Allemaal voordelen dus, maar wat zijn de implicaties hiervan voor de praktijkorganisatie? En wat denkt de patiënt hierover? In een huisartsenpraktijk in Beerse (provincie Antwerpen) deed men een evaluatieonderzoek naar het gebruik van de ambulante 24 uursbloeddrukmeter (ABM). Uit de resultaten blijkt dat deze...

Ziekenhuizen en specialisten in een privé-praktijk bieden patiënten laagdrempelige hulp. Als gevolg daarvan krijgen zij dikwijls te maken met eenvoudige urgenties die een huisarts evengoed kan behandelen. In de regio Turnhout gebeurde in 1999 een kleinschalig beschrijvend onderzoek naar de rol van de spoeddiensten in de regionale ziekenhuizen. Er werden 247 patiëntverslagen geregistreerd. Samengevat meenden de huisartsen dat zij in 61% van de gevallen zelf op een adequate manier hadden kunnen interveniëren. Waarom gaan patiënten zonder voorafgaand contact met een huisarts rechtstreeks naar een...