Menu

Er zijn tal van onderzoeken, meta-analyses, systemische reviews en richtlijnen die de zin van echografische screening naar abdominaal aorta-aneurysma aantonen. Toch blijft er weerstand tegen het uitvoeren van een preventief onderzoek bij asymptomatische patiënten.

Een abdominaal aorta-aneurysma wordt veroorzaakt door een verzwakking van de vaatwand van het abdominaal deel van de aorta. De constante druk van de bloeddoorstroming zet de aorta op de plaats van de verzwakking geleidelijk uit. Men spreekt van een abdominaal aorta-aneurysma bij een maximale diameter van 3 cm of meer over het verloop van de aorta abdominalis.