Menu

Seksueel geweld is wereldwijd een volksgezondheidsprobleem. Het eerste representatief onderzoek naar seksueel geweld bij de Belgische bevolking gebeurde in 2020 en toonde aan dat 64% van de bevraagden in de leeftijdscategorie 16 tot 69 jaar één of andere vorm van seksueel slachtofferschap in het leven heeft meegemaakt (figuur).Bovendien maakte 44% seksueel geweld mee in de twaalf maanden die aan hun deelname voorafgingen, vooral in de leeftijdsgroep 16 tot 24 jaar.