Menu

Een verhoogde hematocrietwaarde kan wijzen op uitdroging of diarree, maar ook op secundaire vormen zoals COPD, een verblijf op grote hoogtes,... Uitzonderlijk is de primaire vorm of polycythemia vera, de boosdoener.

Zwangerschapsdiabetes is een frequente medische complicatie en wordt gedefinieerd als diabetes die pas gediagnosticeerd wordt in het tweede of derde trimester van de zwangerschap. Tijdige behandeling van zwangerschapsdiabetes verkleint het risico op complicaties zoals foetale overgroei en pre-eclampsie en op het ontwikkelen van diabetes type 2 op lange termijn.

Palliatieve zorg is voor veel huisartsen een belangrijke en belastende taak. Elke palliatieve situatie is weer anders en toch wordt er van huisartsen verwacht dat ze telkens de ‘juiste’ beslissingen maken liefst gebaseerd op evidenties. Deze evidenties in palliatieve zorg werden door de Universiteit Antwerpen samengevat in een Zorgpad Palliatieve Zorg.

Veel huisartsen vinden palliatieve zorg een belangrijk deel van hun taak.1 Toch zijn er ook barrières bij huisartsen om aan vroegtijdige zorgplanning te doen. De Palliatieve Zorg Indicator Tool (PICT) is een hulpmiddel dat bedoeld is voor de vroegtijdige herkenning van mensen in een palliatieve zorgfase, zodat de overgang naar vroegtijdige zorgplanning en ondersteunende comfortzorg gemakkelijker kan verlopen. De PICT is een vertaling door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen van de Britse 'Supportive and Palliative Care Indicators Tool' (SPICT), die gebruikt wordt in het 'Gold Standards...

Gezondheidsprofessionals benadrukken vaak de belangrijke rol die informele mantelzorgers opnemen om de kwetsbare oudere zolang mogelijk thuis te houden. De zorg voor een kwetsbare hulpbehoevende oudere kan echter een grote uitdaging betekenen, die bij de mantelzorger kan leiden tot lichamelijke en psychologische problemen, een financiële draaglast en sociaal isolement. De meeste mantelzorgers zijn vrouwen, doorgaans dochters, schoondochters en echtgenotes. In de zorg voor ouderen kan het zijn dat volwassen kind-mantelzorgers meer stressoren ervaren dan partner-mantelzorgers. Vanwege hun...

De vroegtijdige herkenning van palliatieve patiënten is een vrij nieuw gegeven in de Vlaamse huisartsenpraktijken. Momenteel wordt in Vlaanderen vooral de ‘verrassingsvraag’ gebruikt: ‘Zou ik als zorgverlener verbaasd zijn dat de patiënt in kwestie binnen een jaar overlijdt?’

De meeste palliatieve patiënten wensen thuis verzorgd te worden tot het overlij den. Om deze complexe taak tot een goed einde te brengen kunnen huisartsen een beroep doen op expert-verpleegkundigen van regionale palliatieve thuiszorgequipes.

Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, hebben een sterk verhoogd risico om postnataal verder te evolueren naar diabetes type 2. Het project ‘Zoet Zwanger’ beoogt een betere postnatale opvolging voor deze risicogroep, via de huisarts. Naast een sensibilisatiecampagne implementeerde dit project vanaf 2009 een opvolgingssysteem voor vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Domus Medica ook in 2013 een inwooncursus met dat jaar als thema ‘In vuur en vlam’. We vroegen de deelnemers om tijdens het congres vier open vragen te beantwoorden die peilden naar het enthousiasme voor hun beroep. Hiervoor creëerden we een specifieke setting, ‘the passion room’, waar deelnemers zich rustig en anoniem konden inspireren en antwoorden op de gestelde vragen.

Meer en meer mensen lijden aan meer dan één chronische aandoening. Drie factoren komen vaak samen voor bij deze combinatie van aandoeningen: een cardiovasculaire factor, een mentale gezondheidsfactor (meestal depressie, angst) en een pijnfactor.