Menu

De auteurs schuiven lokale retinoïden met de laagste dosering naar voor als eerstelijnsbehandeling voor acne en hyperpigmentatie bij vrouwen met een donkere huidskleur. Het product heeft een anti-inflammatoir en comedolytisch effect, waardoor het ideaal is om zowel een effect te hebben op de acne als de hyperpigmentatie. Er dient uiteraard de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden indien er een zwangerschapswens zou zijn.

De steekkaart over acne kreeg recent een update. Bij mild tot matig papulopustuleuze acne kan ook behandeling met een topisch antibioticum. Niet-medicamenteuze therapie wordt niet langer geadviseerd.