Menu

Door de overvloed aan podcasts is het niet altijd makkelijk om te weten welke podcast je kostbare tijd waard is. Daarom vind je vanaf nu, in elk nummer en via de website van Huisarts Nu, podcasttips van collega-huisartsen en andere medewerkers. Ze vertellen je welke afleveringen van welke podcasts écht de moeite zijn om eens te beluisteren.

In de jaren zeventig was het medisch landschap vooral specialistisch georiënteerd. Stevige eiken van internisten en statige beuken van chirurgen stonden in het bos. Zij maakten hét beeld van de florerende medische vooruitgang met de uitgroei van takken van subspecialisatie en het opgroeien van scheuten van poliklinieken.

Na het ontslag van de vorige redactieploeg kende Huisarts Nu een moeilijke periode. Toch viel in 2016 om de twee maanden een nummer in jouw brievenbus. Dat kon enkel dankzij een zorgvuldig opgebouwde voorraad artikels en de inzet van Carine Deceulaer, de gedreven en standvastige eindredacteur. Maar naast de zorg voor de continuïteit timmerde Domus Medica ook aan de weg van een nieuw tijdperk voor Huisarts Nu.

We beloofden het u al even, maar vanaf dit nummer is het een feit: Huisarts Nu verschijnt voortaan in een nieuwe ‘look’. Op basis van uw input in het lezersonderzoek, onze visie en ‘vergelijkende studies’ zijn we tot dit resultaat gekomen. We hopen dat het u bevalt.

Vorig jaar peilden we naar uw visie op Huisarts Nu in een uitgebreid lezersonderzoek. U gaf ons hierin heel wat bruikbare informatie en tips, waarmee we deze jaargang rekening zullen houden. Hier en daar kunt u al merken dat we nieuwe rubrieken toevoegen, zoals praktische informatie over ICT en binnenkort juridisch advies. Ook de interviews breiden we uit. Intussen werken we achter de schermen verder aan een restyling van uw tijdschrift.

Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging voor Huisarts Nu. Dit jaar mag u opnieuw zes relevante nummers verwachten. Intussen wordt ook gewerkt aan een volledig nieuw concept voor 2014.

Op regelmatige wijze lees ik Huisarts Nu en Minerva, beide hooggewaardeerde tijdschriften, die voor ons huisartsen een nuttige bron zijn van objectieve wetenschappelijke informatie. Erg bruikbare informatie ook, helaas niet altijd.

Voor de lezer is dit het eerste nummer van een nieuwe jaargang, voor de redactie is dit het resultaat van een project waar we al enkele maanden mee bezig zijn. Elk jaar proberen we als redactie één of twee nieuwe projecten te realiseren. Dit jaar zijn we misschien te ambitieus. We willen het project van dubbelpublicaties met Huisarts en Wetenschap verder vorm geven, we gaan verder met de rubriek ‘Kort Nieuws’ die vorig jaar 53 bijdragen had, daarnaast is de lay-out volledig vernieuwd en zijn er duidelijke afspraken om tot meer praktijkgerichte bijdragen te komen. De stoutmoedigste vernieuwing...

Dit is het eerste nummer van de vijfentwintigste jaargang van Huisarts Nu. Een mooie prestatie als je weet dat dit het resultaat is van veel vrijwilligerswerk. Drie jaar terug gaf de WVVH de aanzet voor een noodzakelijke professionalisering van de redactie. Alle redacteurs hebben intussen via verschillende kanalen voldoende kennis in de vingers en begeleiden op een actieve manier de auteurs, wat de kwaliteit van de gepubliceerde stukken zeker ten goede komt.

Als we "De huisarts 1970" als eerste document beschouwen van een huisartsengeneeskunde met wetenschappelijke ambities in Vlaanderen dan is huisartsengeneeskunde amper 25 jaar jong. Vanaf 1972 verschijnt Huisarts Nu als ledenblad van de WVVH en beschikken we over "geschreven" documenten wat toelaat geschiedenis te schrijven. Huis­artsengeneeskunde is dus een piepjonge discipline die amper de volwas­senheid heeft bereikt. Acne, emotionele labiliteit, last met de vadermoord teisteren de opgeschoten twintiger. Nochtans is binnen de schoot van de WVVH voldoende inspirerende vruchtbaarheid aanwezig...