Menu

2008 - Nummer 5

Internationaal

Artikels

240-252

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering

253-260

Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma voor diabetes type 2 in de eerste lijn (deel 2)

Opinies

267-268

Ervaring en beleving van patiënten en verpleegkundigen

Recensies