Menu

Veertig jaar geleden ontstond een nieuw acroniem om een ziekte te benoemen die het immuunsysteem met de grond gelijk maakte en onveranderlijk tot de dood leidde: AIDS. Sindsdien zijn er bijna 40 miljoen mensen overleden aan aids, maar leven er momenteel ongeveer evenveel mét het virus. Hoe staat het met aids en hiv anno 2022?

De traditionele, geïnstitutionaliseerde relatievorm in het Westen is nog steeds de heteroseksuele, monogame huwelijksrelatie. Deze vorm is veruit het meest frequent en vormt de basis van ons sociale en juridische samenlevingsmodel.

Een klinische trial om een medicijn te testen dat hivgeïnfecteerde patiënten definitief kan genezen. Dat hoopt Ludwig Apers nog mee te maken, zelf al jarenlang actief rond aids en hiv bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Hiv en aids blijven vaak onderbelicht, maar met Wereldaidsdag komen ze prominent in het nieuws. Ook in België is hiv nog steeds in beeld: elk jaar krijgen een 900-tal mensen te horen dat ze geïnfecteerd zijn. Ongeveer 2800 mensen die leven met hiv, worden echter niet gediagnosticeerd; jaarlijks wordt dus slechts één op vier van de niet-gediagnosticeerde hiv-infecties ontdekt.

Door de antiretrovirale therapie is een hiv-infectie een chronische ziekte geworden. Wegens de gestegen levensverwachting neemt echter ook het aantal comorbiditeiten toe. Als gevolg van de nagenoeg ongewijzigde incidentie stijgt bovendien het aantal patiënten in de aidsreferentiecentra elk jaar. Een gestructureerde samenwerking met de eerste lijn dringt zich dan ook op. Vlaamse huisartsen zijn gemotiveerd om hiv-patiënten op te volgen, maar er is nood aan meer kennis, een samenwerkingsprotocol en betere communicatie tussen huisarts en aidsreferentiecentra. Enkele studies uit 1995 en 1998 geven...

Een kritische reflectie S. Swannet, L. Apers, K. Pierreux, P. Lacor Samenvatting Door de uitbreiding van het arsenaal aan antiretrovirale geneesmiddelen en de groeiende kennis over potentiële resistentie is de medische opvolging en behandeling van mensen met een hivinfectie een discipline op zich geworden en daarom vaak louter het terrein van hiv-specialisten. Toch heeft ook de huisarts hierin een voorname rol. Het accent in het zorgaanbod voor mensen met hivinfectie is verschoven naar een complex medisch en psychosociaal georiënteerd geheel, waarvan de specifieke antivirale behandeling...

De laatste jaren zijn nieuwe soa’s op de voorgrond getreden en zijn klassieke aandoeningen die nauwelijks nog voorkwamen, opnieuw in frequentie toegenomen. Voor elk van die aandoeningen wordt beschreven hoe de diagnose gesteld kan worden en welke therapieschema’s aanbevolen zijn.