Menu

De Nederlandse professor publieksfilosofie Marli Huijer spreekt over het verschil tussen ‘ik-geneeskunde’ en ‘wij-geneeskunde’. In de ik-geneeskunde staat gepersonaliseerde zorg voor de patiënt centraal, terwijl in de wij-geneeskunde de focus uitgaat naar de leefomgeving en collectieve maatregelen om de gezondheid van eenieder, en in het bijzonder van mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, te beschermen en te bevorderen.

De huidige COVID-19-crisis maakt gezondheidsongelijkheid opnieuw heel duidelijk. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties stellen zorg vaker uit en vinden moeilijker hun weg in het zorglandschap.

Bewegen op voorschrift is een innovatieve methodiek waarmee de huisarts met een ‘beweegvoorschrift’ voor de patiënt een beweegcoach inschakelt. Succesfactoren zijn de laagdrempelige aanpak, de betrokkenheid van de huisarts, het beweegplan en de opvolging op maat, rekening houdend met de fysieke, mentale en financiële mogelijkheden van de patiënt. Dit artikel vertelt hoe er in Leuven mee aan de slag gegaan wordt.

Dit praktijkproject toont aan dat een oproepsysteem gecombineerd met taakdelegatie tot een betere opvolging van diabetespatiënten leidt. Door het delegeren van taken en het uitnodigen van patiënten krijgen de artsen meer ruimte voor evidence-based medicine.