Menu

Ziektepreventie is in. Te pas en te onpas wordt met de preventievlag gezwaaid. Ook politiek ligt het goed preventieminded te zijn. Maar niet elke preventie is zinvol. Dat preventie van griep dit nog wel is, mag uit volgende gegevens blijken.

In deze bijdrage wordt de aandacht gevraagd voor de preventie van ongevallen. Ongevallen leiden soms tot urgenties met ernstige in validiteit en de dood tot gevolg. Een aantal van deze ongevallen zijn voorkoombaar omdat ze veroorzaakt werden door menselijke en/of materiële factoren. Ook ons medisch handelen valt onder deze factoren. Als arts moeten we er ons voortdurend van bewust zijn dat we omgaan met potentieel gevaarlijke middelen en technieken. Eén ervan, geneesmiddelen voorschrijven, doen we dag in dag uit. Onvoorzichtig voorschrijven en/of gebruik kan de (mede)oorzaak zijn van...

In Vlaanderen studeren meer dan 100.000 jonge mensen aan universiteiten of hogescholen. Wanneer ze achttien jaar oud zijn, verlaten ze hun vertrouwde omgeving om gedurende drie tot zeven jaar te studeren, te wonen en te leven in de stad waar het onderwijs gegeven wordt. Studenten zijn jonge mensen: men mag dus verwachten dat de meesten over een goede gezondheid beschikken. Toch zijn er specifieke gezondheidsproblemen, eigen aan hun adolescent- en student-zijn.

In het volwassen worden van jonge mensen is het leren omgaan met seksualiteit en het opbouwen van relaties een belangrijke opdracht. Dit emotionele gebeuren is zo complex dat het moeilijk lijkt een technische materie als anticonceptie erin te integreren. Het spontane, niet berekende kan in de ogen van veel jongeren niet zo goed samengaan met koele redeneringen over: wanneer kunnen we veilig vrijen? Veilige anticonceptie heeft als doel de partners in staat te stellen zonder angst voor een ongewenste zwangerschap hun relatie spontaan en volledig te beleven. Zo krijgt de relatie de tijd om open...

Van 18 tot 21 november 1981 had aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, het eerste Nederlands G.V.O.-kongres plaats. Dit gebeurde onder enorme belangstelling: 500 deelnemers (onder wie 18 Vlamingen) en 40 sprekers (ook hier 2 Vlamingen). G. V. O. is duidelijk 'in': ieder wil er bij zijn en zijn of haar stukje van de G. V. O.-koek inpalmen.