Menu

Sofie is een van de drie mensen uit mijn kennissenkring die in maart 2020 een ‘milde’ COVID-19 kregen en waarover hun wanhopige familie begin mei 2020 me om raad vroeg, omdat ze nog steeds ziek waren met zeer ernstige mentale en lichamelijke klachten.

Seksueel misbruik op jonge leeftijd komt frequent voor. Hulpverleners zijn zich echter te weinig bewust van de problemen waarmee deze kinderen op volwassen leeftijd kampen. In dit artikel gaan de auteurs voornamelijk in op de psychosomatische gevolgen van dit misbruik op volwassen leeftijd.

Elke dag ondervinden we dat woorden (b.v. een schuine mop of slecht nieuws), gedachten (b.v. erotische) en beelden (b.v. dagdromen)lichamelijke veranderingen veroorzaken. Als artsen observeren we dagelijks lichamelijke veranderingen, die we «ziekte» noemen, en lokken we lichamelijke veranderingen uit, die we «therapie» noemen. Merkwaardig genoeg negeert onze opleiding en de dagelijkse medische praktijk vrijwel volledig het feit dat woorden, gedachten en beelden gunstige en ongunstige lichamelijke veranderingen kunnen veroorzaken. Dat psychologische factoren en psychotherapeutische methodes een...

Zoals de meeste kinderpsychiatrische syndromen niet ter sprake komen in de opleiding van onze artsen wordt het hyperkinetisch syndroom niet onderwezen hoewel het voorkomt bij plus-minus 5 procent van de kinderen tussen vijf en twaalf jaar (4 x méér bij jongens dan bij meisjes). Huisartsen kunnen nochtans een zeer belangrijke rol spelen bij de vroegtijdige detektie ervan.